Nguyễn Hữu Kiệt – Năng lực thực thi công vụ của công chức cấp xã huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam

Tác giả: Nguyễn Hữu Kiệt
Tên Đề tài: Năng lực thực thi công vụ của công chức cấp xã huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam
Chuyên ngành:   Quản lý công
Mã số:  60 34 04 03
Người hướng dẫn: PGS. TS. Ngô Thành Can
Năm bảo vệ:  2017

Tải luận văn: https://drive.google.com/open?id=0Bxv7LdLwNnpsM3dWbDhhNHBSWmM

Comments are closed.