Nguyễn Ngọc Hà_Chất lượng Công chức các Phường Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Tác giả:   Nguyễn Ngọc Hà
Tên Đề tài:  Chất lượng Công chức các Phường Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
Chuyên ngành:   Quản lý công
Mã số:  60 34 04 03
Người hướng dẫn:  PGS. TS. Nguyễn Thi Hồng Hải
Năm bảo vệ:  2016

Tải luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8ZVctajk0OHpjWGM/view?ths=true

Comments are closed.