Nguyễn Thanh Hà – Hiện đại hóa công tác văn thư tại Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Thanh Hà
Tên Đề tài: Hiện đại hóa công tác văn thư tại Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam
Chuyên ngành:   Quản lý công
Mã số:  60 34 04 03
Người hướng dẫn:  TS. Nguyễn Bùi Nam
Năm bảo vệ:  2016

Tài liệu luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8Q2tJWWU1MHN6MWs/view?ths=true

 

Comments are closed.