Nguyễn Thị Minh – Quy trình ban hành văn bản hành chính tại Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh hóa

Tác giả: Nguyễn Thị Minh
Tên Đề tài: Quy trình ban hành văn bản hành chính tại Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh hóa
Chuyên ngành:   Quản lý công
Mã số:  60 34 04 03
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân
Năm bảo vệ:  2016

Tải luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8RGltMnZUMEM3YWs/view?usp=sharing

Comments are closed.