Nguyễn Thị Thu Phương – Tạo động lực làm việc cho viên chức bệnh viện đa khoa Đông Anh, thành phố Hà Nội

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Phương
Tên Đề tài:  Tạo động lực làm việc cho viên chức bệnh viện đa khoa Đông Anh, thành phố Hà Nội
Chuyên ngành:   Quản lý công
Mã số:  60 34 04 03
Người hướng dẫn:  PGS.TS. Lê Kim Việt
Năm bảo vệ:  2016

Tài liệu luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8cUprTFFhT2pjRXM/view?ths=true

 

Comments are closed.