Nguyễn Thùy Nhung_Chất lượng công chức phường thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Tác giả:  Nguyễn Thùy Nhung
Tên Đề tài:  Chất lượng công chức phường thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Chuyên ngành:   Quản lý công
Mã số:  60 34 04 03
Người hướng dẫn:  PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Hải
Năm bảo vệ:  2016

Tải luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8Q29hLTJUZkowUW8/view?ths=true

Comments are closed.