Nguyễn Văn Sỹ_Hoạt động của chính quyền xã từ thực tiễn huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Tác giả:   Nguyễn Văn Sỹ
Tên Đề tài:  Hoạt động của chính quyền xã
từ thực tiễn huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
Chuyên ngành:   Quản lý công
Mã số:  60 34 04 03
Người hướng dẫn:  GS.TS. Đinh Văn Mậu
Năm bảo vệ:  2016

Tài liệu luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8a2R2VlhNVEtHb2M/view?ths=true

Comments are closed.