Pham Thùy Linh_Tạo động lực làm việc cho viên chức trường đại học Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ

Tác giả:   Pham Thùy Linh
Tên Đề tài:  Tạo động lực làm việc cho viên chức trường đại học Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ
Chuyên ngành:   Quản lý công
Mã số:  60 34 04 03
Người hướng dẫn:  PGS. TS. Ngô Thành Can
Năm bảo vệ:  2016

Tải luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8UV9MM0pTUWdoLWs/view?ths=true

Comments are closed.