Phạm Văn Lâm – Xây dựng nông thôn mới ở huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Tác giả: Phạm Văn Lâm
Tên Đề tài: Xây dựng nông thôn mới ở huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
Chuyên ngành: Quản lý công
Mã số:  60 34 04 03
Người hướng dẫn: TS. Hoàng Sỹ Kim
Năm bảo vệ:  2016

Tải luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8NmZNOVRlOHJ1dkk/view?usp=sharing

Comments are closed.