Phethavone Mounsouphom – Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện ở Thủ đô Viêng-Chăn, CHDCND Lào

Tác giả:   Phethavone Mounsouphom
Tên Đề tài:  Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện ở Thủ đô Viêng-Chăn, CHDCND Lào
Chuyên ngành:   Quản lý công
Mã số:  60 34 04 03
Người hướng dẫn:  PGS.TS Vũ Duy Yên
Năm bảo vệ:  2016

Tài liệu luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8WmxmQ3h5clRQNnc/view?usp=sharing

 

Comments are closed.