Phùng Đức Luân – Hiệu quả hoạt động của văn phòng Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh

Tác giả: Phùng Đức Luân
Tên Đề tài: Hiệu quả hoạt động của văn phòng Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh
Chuyên ngành: Quản lý công
Mã số:  60 34 04 03
Người hướng dẫn:  TS. Đoàn Thị Hòa
Năm bảo vệ:  2016

Tải luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8OUNUYkNNS3FhaUk/view?usp=sharing

Comments are closed.