SangKhome DouangPhaChanh_Nâng cao năng lực thực thi công vụ đội ngũ công chức trên địa bàn tỉnh Viêng Chăn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Tác giả:  SangKhome DouangPhaChanh
Tên Đề tài:  Nâng cao năng lực thực thi công vụ đội ngũ công chức
trên địa bàn tỉnh Viêng Chăn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Chuyên ngành:   Quản lý công
Mã số:  60 34 04 03
Người hướng dẫn:  PGS.TS. Bùi Huy Khiên
Năm bảo vệ:  2017

Tải luận văn:https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8T0JGbHZHeTNqaGs/view?ths=true

Comments are closed.