Trần Minh Hiền_Hiệu quả công tác quản lý văn bản đi, đến tại sở y tế Hà Nội

Tác giả:  Trần Minh Hiền
Tên Đề tài:  Hiệu quả công tác quản lý văn bản đi, đến tại sở y tế Hà Nội
Chuyên ngành:   Quản lý công
Mã số:  60 34 04 03
Người hướng dẫn:  TS. Đặng Thành Lê
Năm bảo vệ:  2017

Tải luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8WDZHNkczanJ3TTA/view?ths=true

Comments are closed.