Trần Minh_Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của Ủy ban nhân dân Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Tác giả:   Trần Minh
Tên Đề tài:  Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của
Ủy ban nhân dân Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
Chuyên ngành:   Quản lý công
Mã số:  60 34 04 03
Người hướng dẫn:  PGS. TS. Bùi Huy Khiên
Năm bảo vệ:  2016

Tải luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8UkcxUzNVX2w3akU/view?ths=true

Comments are closed.