Trần Thị Hồng Phượng – Xây dựng nông thôn mới của huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

Tác giả: Trần Thị Hồng Phượng
Tên Đề tài: Xây dựng nông thôn mới của huyện Sóc Sơn, thành phốHà Nội
Chuyên ngành:   Quản lý công
Mã số:  60 34 04 03
Người hướng dẫn:  TS. Phùng Văn Hiền
Năm bảo vệ:  2016

Tải luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8aDlfUjJNVXltRFU/view?usp=sharing

Comments are closed.