Trịnh Huyền Mai_Văn hóa công sở tại các trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thuộc các bộ

Tác giả:  Trịnh Huyền Mai
Tên Đề tài:  Văn hóa công sở tại các trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,
công chức thuộc các bộ
Chuyên ngành:   Quản lý công
Mã số:  60 34 04 03
Người hướng dẫn: GS.TS Nguyễn Thị Thu Vân
Năm bảo vệ:  2017

Tải luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8RHBEelY5OE9xQ3c/view?ths=true

Comments are closed.