Vũ Hoàng Quỳnh – Quản lý nhà nước đối với viên chức ngành y tế – Từ thực tiễn Bệnh viện Phổi Trung Ương

Tác giả: Vũ Hoàng Quỳnh
Tên Đề tài:  Quản lý nhà nước đối với viên chức ngành y tế – Từ thực tiễn Bệnh viện Phổi Trung Ương
Chuyên ngành:   Quản lý công
Mã số:  60 34 04 03
Người hướng dẫn:  PGS.TS. Lê Thị Hương
Năm bảo vệ:  2016

Tài liệu luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8NWJSNlI2b2ZucWc/view?ths=true

 

Comments are closed.