Vũ Thị Thanh Hương – Cải cách thủ tục Hành chính tại Ủy ban nhân dân huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Tác giả:  Vũ Thị Thanh Hương
Tên Đề tài: Cải cách thủ tục Hành chính tại Ủy ban nhân dân huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
Chuyên ngành:   Quản lý công
Mã số:  60 34 04 03
Người hướng dẫn: PGS.TS Lưu Kiếm Thanh
Năm bảo vệ:  2016

Tải luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8dUZuem9kLWo1RXc/view?usp=sharing

Comments are closed.