IMG_20200529_130044_copy_879x618

Bộ môn Quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực

BỘ MÔN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ NGÀNH, LĨNH VỰC I. Vị trí và chức năng Bộ môn Quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực  là đơn vị thuộc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên (Phân viện). Bộ...
IMG_20200529_130133_copy_879x557

Bộ môn Pháp luật, Hành chính và tổ chức

BỘ MÔN PHÁP LUẬT, HÀNH CHÍNH VÀ TỔ CHỨC ĐT: 0262.3911799 I. Vị trí và chức năng 1. Bộ môn Pháp luật, Hành chính và Tổ chức là đơn vị thuộc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên (P...