Đoàn công tác của Bộ Nội vụ và Học viện Hành chính Quốc gia làm việc tại Phân viện khu vực Tây Nguyên

Ngày 12/8/2017, đoàn công tác của Bộ Nội vụ và Học viện Hành chính Quốc gia đã có buổi làm việc với toàn thể viên chức, người lao động của Phân viện khu vực Tây Nguyên.

Đoàn công tác do PGS.TS. Triệu Văn Cường – Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm trưởng đoàn, cùng đi có Đ/c Nguyễn Quốc Khánh – Vụ Trưởng vụ Tổ chức cán bộ Bộ Nội vụ; TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia và  lãnh đạo các đơn vị của Học viện Hành chính Quốc gia: Ban Tổ chức – Cán bộ, Văn phòng, Phòng Hành chính – Tổng hợp, Phòng Kế hoạch – Tài chính.

Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh – Vụ Trưởng vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nội vụ thông báo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Đặng Xuân Hoan – Ủy viên Thư ký Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển Nhân lực nhiệm kỳ 2016 – 2021 giữ chức vụ Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia.

Phát biểu tại buổi làm việc TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia thông tin về hoạt động của Học viện trong tháng 7, đồng thời chỉ ra những nhiệm vụ trọng tâm của Học viện Hành chính Quốc gia trong thời gian tới: Kiện toàn cơ cấu tổ chức nhằm phát huy hiệu quả hoạt động của bộ máy; tiếp tục quan tâm phát triển đội ngũ, hoàn thiện cơ chế chính sách nhằm động viên, khuyến khích mỗi cá nhân nỗ lực phát triển; tập trung hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cho hệ thống chính trị; đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng; nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động hợp tác quốc tế và nghiên cứu khoa học tại Học viện.

          Giám đốc đề nghị Phân viện khu vực Tây Nguyên tập trung nguyên cứu, xây dựng và đề xuất phương án về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phân viện; nghiên cứu bổ sung nhân sự đặc biệt là đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên, tạo điều kiện cho viên chức, người lao động học tập nâng cao trình độ; đề xuất cơ chế phối hợp trong công tác giữa Phân viện với các phòng, ban của Học viện; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất đáp ứng công tác đào tạo, bồi dưỡng của khu vực; đề xuất các chế độ, chính sách đối với đội ngũ viên chức, người lao động phù hợp với đặc điểm của Phân viện.

Báo cáo tại buổi làm việc, TS. Nguyễn Đăng Quế – Giám đốc Phân viện khái quát tình hình tổ chức và hoạt động của Phân viện trong thời gian qua, nêu lên những thuận lợi, khó khăn, đề xuất những ý kiến và đề nghị Đảng ủy, Lãnh đạo Học viện quan tâm đặc biệt đối với Phân viện trong công tác Tổ chức, cán bộ, cơ chế hoạt động và phân công quản lý, điều hành. Đồng thời, khẳng định quyết tâm phát huy sức mạnh đoàn kết, hiện hiện thực hóa các chỉ đạo của Học viện.

Sau khi lắng nghe các ý kiến phát biểu, PGS.TS. Triệu Văn Cường – Thứ trưởng Bộ Nội đã giao nhiệm vụ cho Giám đốc Học viện, Giám đốc Phân viện khu vực Tây Nguyên và hy vọng tân Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia sẽ luôn nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra nhằm duy trì và phát triển các hoạt động của Học viện trong các lĩnh vực. Đồng chí cũng mong rằng với cương vị là người được phân công trực tiếp điều hành Phân viện khu vực Tây Nguyên, TS. Đặng Xuân Hoan sẽ có những quan tâm, chỉ đạo sâu sắc nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động cũng như duy trì khối đại đoàn kết của Phân viện khu vực Tây Nguyên.

Trong khuôn khổ chuyên công tác, đoàn đã thăm lớp học, làm việc với Ban quản lý và thăm thực địa dự án xây dựng Phân viện mới.

Một vài hình ảnh tiêu biểu

Toàn cảnh buổi làm việc

Toàn cảnh buổi làm việc

PGS.TS. Triệu Văn Cường - Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại buổi làm việc

PGS.TS. Triệu Văn Cường – Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại buổi làm việc

 

TS. Đặng Xuân Hoan - Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu tại buổi lễ

TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu tại buổi lễ

Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh - Vụ Trưởng vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nội vụ phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh – Vụ Trưởng vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nội vụ phát biểu tại buổi làm việc

TS. Nguyễn Đăng Quế - Giám đốc Phân viện khu vực Tây Nguyên phát biểu tại buổi làm việc

TS. Nguyễn Đăng Quế – Giám đốc Phân viện khu vực Tây Nguyên phát biểu tại buổi làm việc

Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia tặng hoa Thứ trưởng Bộ Nội vụ

Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia tặng hoa Thứ trưởng Bộ Nội vụ

Giám đốc Phân viện khu vực Tây Nguyên Tặng Hoa Thứ trưởng Bộ Nội vụ

Giám đốc Phân viện khu vực Tây Nguyên Tặng Hoa Thứ trưởng Bộ Nội vụ

Giám đốc Phân viện khu vực Tây Nguyên tặng hoa Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia

Giám đốc Phân viện khu vực Tây Nguyên tặng hoa Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia

Đoàn công tác chụp hình lưu niệm với cán bộ Phân viện khu vực Tây Nguyên

Đoàn công tác chụp hình lưu niệm với cán bộ Phân viện khu vực Tây Nguyên

Đoàn công tác chụp hình lưu niệm với cán bộ Phân viện khu vực Tây Nguyên Đoàn công tác chụp hình lưu niệm với cán bộ Phân viện khu vực Tây Nguyên

Đoàn công tác chụp hình lưu niệm với cán bộ Phân viện khu vực Tây Nguyên

IMG_5770 (Copy)

Đoàn công tác thăm Thư viện của Phân viện khu vực Tây Nguyên

IMG_5781 (Copy)

Đoàn công tác thăm khuôn viên Phân viện khu vực Tây Nguyên

IMG_5818 (Copy)

Đoàn công tác thăm lớp học tại Phân viện khu vực Tây Nguyên

IMG_5858 (Copy)

Đoàn công tác thăm công trình xây dựng Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên

IMG_5831 (Copy)

Đoàn công tác thăm công trình xây dựng Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên

 

Comments are closed.