Giám đốc Học viện làm việc với Ban Chấp hành Hội cựu giáo chức Học viện Hành chính Quốc gia

Sáng ngày 12/9/2017, TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia đã có buổi làm việc với Ban Chấp hành Hội cựu giáo chức của Học viện. Tham dự buổi làm việc có GS.TSKH. Vũ Huy Từ – nguyên Phó Giám đốc điều hành Học viện, Chủ tịch Hội; GS.TS. Lương Trọng Yêm – Phó Chủ tịch Hội và các đồng chí trong Ban Chấp hành Hội cựu giáo chức Học viện cùng lãnh đạo các đơn vị chức năng của Học viện.

Mở đầu buổi làm việc, TS. Đặng Xuân Hoan đã gửi lời cảm ơn Hội Cựu giáo chức Học viện Hành chính Quốc gia đã luôn dành sự quan tâm, ủng hộ Học viện trong suốt quá trình phát triển. Đồng thời, bày tỏ vui mừng khi được gặp gỡ với Ban Chấp hành Hội để chia sẻ về kết quả hoạt động của Học viện trong thời gian vừa qua.

TS. Đặng Xuân Hoan - Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu mở đầu buổi làm việc

TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu mở đầu buổi làm việc

Tại buổi làm việc, TS. Đặng Xuân Hoan đã báo cáo khái quát về tình hình hoạt động chung của Học viện cũng như những nhiệm vụ đã triển khai thực hiện trong hơn hai tháng kể từ ngày tân Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia chính thức nhận nhiệm vụ. Theo đó, tuy còn một số khó khăn do các điều kiện khách quan nhất định, song nhìn chung Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, cơ sở và khoa, ban trực thuộc bảo đảm sự ổn định về mặt tổ chức và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Qua đây, Giám đốc Học viện cũng báo cáo khái quát về những định hướng trên các mặt hoạt động của Học viện trong thời gian tới và mong muốn lãnh đạo cùng các hội viên của Hội cựu giáo chức Học viện với kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý và giảng dạy của mình sẽ có những đóng góp để Học viện tiếp tục phát triển.

Giám đốc Học viện cũng cho biết thêm, mới đây, ngày 01/9/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thay thế Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức. Theo đó, Học viện được tăng cường thêm nhiều nhiệm vụ mới. Một trong những nhiệm vụ quan trọng đó là tổ chức bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước trước khi bổ nhiệm đối với các chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương, cấp sở và tương đương, cấp vụ và tương đương, Thứ trưởng và tương đương. Đây là thuận lợi song cũng đang đòi hỏi Học viện cần quan tâm xây dựng, đổi mới nội dung chương trình và phương thức đào tạo để đáp ứng các yêu cầu mới đang đặt ra.

GS. TSKH. Vũ Huy Từ - nguyên Phó Giám đốc điều hành Học viện Hành chính Quốc gia, Chủ tịch Hội cựu giáo chức Học viện phát biểu tại buổi làm việc

GS. TSKH. Vũ Huy Từ – nguyên Phó Giám đốc điều hành Học viện Hành chính Quốc gia, Chủ tịch Hội cựu giáo chức Học viện phát biểu tại buổi làm việc

GS. TS. Lương Trọng Yêm - Phó Chủ tịch Hội cựu giáo chức Học viện phát biểu tại buổi làm việc

GS. TS. Lương Trọng Yêm – Phó Chủ tịch Hội cựu giáo chức Học viện phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, các thành viên trong Ban Chấp hành Hội Cựu giáo chức đánh giá cao sự quan tâm của Học viện đến Hội và bày tỏ sự vui mừng trước những thành tích mà Học viện đã đạt được trong những năm gần đây. Đồng thời khẳng định, mặc dù đã nghỉ hưu song các đồng chí trong Hội luôn quan tâm tới những bước chuyển mình của Học viện qua từng giai đoạn phát triển. Qua buổi làm việc này, các đồng chí cựu giáo chức đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm về xây dựng vị thế, mô hình tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của Học viện nói chung cũng như các giải pháp xây dựng cơ sở vật chất và phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên nói riêng nhằm đáp ứng các yêu cầu nghiên cứu khoa học và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong giai đoạn mới.

ThS. Bùi Xuân Lự - Tổng Thư ký Hội cựu giáo chức Học viện phát biểu tại buổi làm việc

ThS. Bùi Xuân Lự – Tổng Thư ký Hội cựu giáo chức Học viện phát biểu tại buổi làm việc

Các đồng chí trong Ban Chấp hành Hội Cựu giáo chức tin tưởng rằng, với tầm nhìn rộng, đánh giá đúng được thời cơ, thuận lợi cũng như một số khó khăn của Học viện, tân Giám đốc Học viện cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc sẽ có những chỉ đạo đúng đắn để Học viện tiếp tục đạt được nhiều thành công ngay trong năm học 2017-2018 cũng như trong tương lai.

TS. Đặng Xuân Hoan - Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu kết luận buổi làm việc

TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, TS. Đặng Xuân Hoan bày tỏ cảm động trước sự quan tâm và đóng góp các ý kiến quý báu, tâm huyết và đầy trách nhiệm của đại diện Hội cựu giáo chức Học viện. Đồng thời, khẳng định các ý kiến đóng góp của Hội cựu giáo chức có ý nghĩa trong việc gợi mở thêm những cách tư duy quản lý mới. Ban Giám đốc Học viện sẽ nghiên cứu, tiếp thu trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, cơ sở thuộc và trực thuộc Học viện thực hiện các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn được giao. Giám đốc Học viện mong muốn, Hội cựu giáo chức của Học viện tiếp tục quan tâm, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm và ủng hộ Học viện trong các giai đoạn phát triển tiếp theo.

TS. Đặng Xuân Hoan - Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia cùng các đại biểu tham dự buổi làm việc

TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia cùng các đại biểu tham dự buổi làm việc

Đoàn Kim Huy

Comments are closed.