Đoàn viên chức, giảng viên Học viện đi nghiên cứu, khảo sát nâng cao năng lực tại Xinh-ga-po

Thực hiện Quyết định số 1042/QĐ-BNV ngày 28/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc thành lập Đoàn đi bồi dưỡng tại Xinh-ga-po để « Nâng cao năng lực trong xây dựng chương trình bồi dưỡng kỹ năng hoạch định, thực thi và đánh giá chính sách công dành cho cán bộ quản lý, lãnh đạo”, từ ngày 2/12 đoàn 27  viên chức Học viện Hành chính Quốc gia do ông Lê Hoàng Anh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ làm trưởng đoàn đã tiến hành chuyến nghiên cứu, khảo sát tại Xinh-ga-po.

 Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Trường Công vụ Xinh-ga-po

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Trường Công vụ Xinh-ga-po

2

ThS. Lê Hoàng Anh, Trưởng đoàn nghiên cứu khảo sát tại Xinh-ga-po chụp ảnh lưu niệm cùng ông Benedict Cheong, Giám đốc Điều hành Quỹ Quốc tế Temasek

ThS. Lê Hoàng Anh, Trưởng đoàn nghiên cứu khảo sát tại Xinh-ga-po chụp ảnh lưu niệm cùng ông Benedict Cheong, Giám đốc Điều hành Quỹ Quốc tế Temasek

Chuyến nghiên cứu khảo sát là hợp phần thứ 4 trong chương trình hợp tác giữa Học viện Hành chính Quốc gia và Trường Công vụ Xinh-ga-po với sự tài trợ của Quỹ Temaseck quốc tế, kéo dài 1 năm nhằm nâng cao năng lực giảng viên và cán bộ quản lý của Học viện Hành chính Quốc gia trong xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng kỹ năng hoạch định, thực thi và đánh giá chính sách công dành cho cán bộ quản lý, lãnh đạo. Chuyến nghiên cứu, khảo sát nhằm tạo điều kiện cho viên chức, giảng viên Học viện tìm hiểu thực tiễn, kinh nghiệm hoạch định, thực thi và đánh giá chính sách công của Xinh-ga-po.

Buổi khai mạc chuyến nghiên cứu khảo sát của đoàn tại Trường Công vụ Xinh-ga-po

Buổi khai mạc chuyến nghiên cứu khảo sát của đoàn tại Trường Công vụ Xinh-ga-po

Trong chương trình, các viên chức Học viện đã được nghiên cứu quá trình xây dựng và thực thi chính sách của Xinh-ga-po; mục tiêu, triết lý đằng sau các chính sách; điều kiện để xây dựng chính sách công hiệu quả, vai trò của người lãnh đạo trong hoạch định chính sách công tốt;  sự thích ứng của hệ thống quản lý, tổ chức thực thi chính sách cho phù hợp với nhu cầu thay đổi của đất nước, tác động của các chính sách đối với đời sống  xã hội và phát triển đất nước. Đồng thời, các thành viên trong đoàn cũng được tìm hiểu về các thách thức và kinh nghiệm của Xinh-ga-po trong ứng phó với những thách thức trong hoạch định và thực thi chính sách của Xinh-ga-po. Đoàn được nghe giới thiệu về một số chính sách cụ thể như chính sách giáo dục, chính sách quy hoạch đất đai, chính sách phát triển nhà ở, chính sách an sinh xã hội v.v. và tham quan thực tiễn để tìm hiểu việc triển khai và tác động của quá trình triển khai các chính sách đó trên thực tiễn.

Đại diện học viên tặng quà lưu niệm bà Tina Ng, Trưởng Ban Hợp tác quốc tế, Trường Công vụ Xinh-ga-po

Đại diện học viên tặng quà lưu niệm bà Tina Ng, Trưởng Ban Hợp tác quốc tế, Trường Công vụ Xinh-ga-po

Đoàn khảo sát tại Cơ quan Quản lý nhà nước về tái phát triển đô thị

Đoàn khảo sát tại Cơ quan Quản lý nhà nước về tái phát triển đô thị

Đoàn khảo sát chính sách sử dụng đất đai đằng sau quy hoạch phát triển  đập nước ở vịnh Marina

Đoàn khảo sát chính sách sử dụng đất đai đằng sau quy hoạch phát triển
đập nước ở vịnh Marina

Đoàn khảo sát tại Viện Giáo dục kỹ thuật (ITE)

Đoàn khảo sát tại Viện Giáo dục kỹ thuật (ITE)

Làm việc nhóm

Làm việc nhóm

8

Kết thúc chương trình, các thành viên trong đoàn đã có thời gian để thảo luận để rút ra những bài học trên cơ sở nghiên cứu và tìm hiểu thực tiễn tại Xinh-ga-po, xây dựng kế hoạch hành động để áp dụng những kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn đã học tập được vào thực tiễn giảng dạy, nghiên cứu và tổ chức thực thi các chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực hoạch định và thực thi chính sách dành cho công chức quản lý, lãnh đạo tại Học viện Hành chính Quốc gia.

10

Comments are closed.