Khoa Quản lý nhà nước về Kinh tế và Tài chính công

Tập thể Khoa

Tập thể Khoa Quản lý nhà nước về Kinh tế và Tài chính công

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Theo Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg ngày 23/11/2018, Khoa QLNN về Kinh tế và Khoa Quản lý Tài chính công đã được cơ cấu lại thành Khoa QLNN về Kinh tế và Tài chính công, tiền thân là Khoa QLNN về kinh tế được thành lập ngày 01/10/1995.

 IICHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

- Khoa Quản lý nhà nước về Kinh tế và Tài chính công có chức năng đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và tư vấn trong lĩnh vực QLNN về kinh tế và tài chính công.

- Khoa có nhiệm vụ bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ CBCC, viên chức, các chức danh công chức hành chính các cấp; công chức dự bị, đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên với các nội dungQuản lý nhà nước về kinh tế, Quản lý Tài chính công.

- Biên soạn giáo trình, tài liệu về quản lý tài chính công, quản lý nhà nước về kinh tế phục vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và phổ biến kiến thức.Nghiên cứu khoa học và liên kết nghiên cứu khoa học với các cơ quan nhà nước để ứng dụng vào công tác giảng dạy và cung cấp những luận cứ khoa học cho Chính phủ và các cơ quan nhà nước về kinh tế và tài chính công.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện Hành chính phân công.

 III. CƠ CẤU TỔ CHỨC – NHÂN SỰ

- Tổng số cán bộ, viên chức, giảng viên và lao động hợp đồng: 29 người; trong đó, có: 01 PGS.TS, 19 TS và 09 ThS.

3.1. Lãnh đạo Khoa

- Trưởng Khoa:             TS. Lê Toàn Thắng

- Phó Trưởng Khoa:             TSĐỗ Thị Kim Tiên

3.2. Các tổ bộ môn của Khoa

a. Bộ môn Nguyên lý kinh tế

 –  Trưởng Bộ môn: TS Bùi Thị Thùy Nhi

b. Bộ môn Lý luận chung QLNN về Kinh tế 

 –  Phó trưởng Bộ môn: TS. Dìu Đức Hà

c. Bộ môn QLNN trên các lĩnh vực Kinh tế

d. Bộ môn Chính sách tài chính quốc gia

 – Phó trưởng Bộ môn: TS. Hoàng Ngọc Âu

e. Bộ môn Quản lý Ngân sách nhà nước

-  Trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn Xuân Thu

f. Bộ môn Kế toán, kiểm toán công:

-  Trưởng Bộ môn: TS Phạm Thị Thanh Vân

» Điện thoại: 024.38.345.877

» Email: kt_tcc@napa.vn

 IV. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU

- Đào tạo đại học hệ chính quy và vừa học vừa làm Quản lý nhà nước, Quản lý nhà nước về kinh tế và Quản lý tài chính công.

- Đào tạo thạc sĩ chuyên ngành: Quản lý công, Quản lý kinh tế và Tài chính – Ngân hàng.

- Tổ chức ĐTBD kiến thức, kỹ năng: Quản lý nhà nước về kinh tế, Quản lý tài chính công cho các đối tượng CBCC, viên chức nhà nước các cấp và cán bộ nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào.

- Nghiên cứu khoa học và liên kết nghiên cứu khoa học với các cơ quan nhà nước khác trong lĩnh vực quản lý nhà nước về kinh tế.

- Biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu quản lý nhà nước về kinh tế, quản lý tài chính công, phục vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và phổ biến kiến thức.

- Tổ chức các khóa bồi dưỡng chuyên đề liên quan đến Quản lý nhà nước về kinh tế và quản lý tài chính công.

 V. THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU

- Bằng khen của Bộ Nội vụ năm 2019.

- Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2018, 2019

- Cờ thi đua cấp Bộ của Bộ Nội vụ năm 2017

- Đơn vị đạt thành tích xuất sắc năm 2017. Tập thể đạt thành tích 2 năm liên tục 2016-2017 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Tập thể Khoa được công nhận là Chi bộ trong sạch vững mạnh nhiều năm;

- Đạt danh hiệu Đơn vị Lao động xuất sắc từ năm 1997-2007;

- Tập thể được tặng Cờ thi đua, Bằng khen các cấp nhiều lần.

 VI. PHƯƠNG HƯỚNG

- Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên thông qua các khoá ĐTBD trong và ngoài nước, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người học. Đổi mới nội dung chương trình, giáo trình, cải tiến và áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực nhằm tăng cường bổ sung kiến thức thực tế và kỹ năng thực hành nghề nghiệp cho học viên và sinh viên.

- Phát huy chức năng nghiên cứu khoa học của Khoa. Khuyến khích và tạo điều kiện để các cán bộ, giảng viên của Khoa chủ động tham gia nghiên cứu khoa học và xây dựng hệ thống tư liệu khoa học của Khoa nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy các hệ đào tạo của Học viện.

- Tiếp tục hoàn thiện việc biên soạn các tài liệu học tập và giáo trình mới cho hệ đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ theo sự phân công của Học viện.

- Chú trọng nâng cao năng lực tư vấn cho các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế, chính quyền các địa phương, tư vấn các dự án cải cách hành chính, dự án phát triển do các tổ chức quốc tế tài trợ,… Tập trung vào những lĩnh vực chủ yếu như: Chiến lược phát triển kinh tế cho địa phương; cải thiện quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, tạo lập môi trường đầu tư, thẩm định dự án đầu tư; cải cách tài chính công; quản lý mua sắm công; …

KHOA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ VÀ TÀI CHÍNH CÔNG

Comments are closed.