TS. Đặng Xuân Hoan, Giám đốc Học viện tặng hoa chúc mừng tập thể Khoa Quản lý nhà nước về Xã hội

Hội thảo “ Bồi dưỡng quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng cho cán bộ, công chức, viên chức” và Lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Khoa Quản lý nhà nước về Xã hội

Sáng ngày 29 tháng 9 năm 2020, Khoa Quản lý nhà nước về Xã hội đã tổ chức Hội thảo với chủ đề “ Bồi dưỡng quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng cho cán bộ, công chức, viên chức” và Lễ kỷ niệm 25 n...