Hội nghị giao ban công tác tháng 7 năm 2022

(napa.vn) – Sáng ngày 11/8/2022, tại Phòng Truyền thống, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 7 năm 2022.

TS. Nguyễn Đăng Quế – Phó Giám đốc điều hành Học viện chủ trì Hội nghị.

IMGP7922

TS. Nguyễn Đăng Quế chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện; các đồng chí trưởng, phó các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện, Chủ tịch Công đoàn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Trưởng Ban Nữ công, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến giữa Học viện Trung tâm tại Hà Nội và các Phân viện tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Huế và Phân viện Học viện khu vực Tây Nguyên.

Screenshot (822)

Các đại biểu dự Hội nghị trực tuyến tại 4 điểm cầu.

Hội nghị giao ban đã tập trung phản ánh tình hình hoạt động của Học viện trên các mặt công tác, đồng thời thảo luận, góp ý cho phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8/2022 của Học viện.

6L9A5640

PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu trình bày dự thảo báo cáo công tác.

PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu – Chánh Văn phòng trình bày dự thảo báo cáo kết quả công tác tháng 7/2022 và các nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2022 của Học viện.

Trong tháng 7 năm 2022, các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện đã tích cực triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch. Học viện tại Hà Nội đã hoàn thành việc di chuyển khu vực làm việc sang các tòa nhà để phục vụ cho việc triển khai thực hiện Dự án xây dựng, bổ sung, thay thế Cơ sơ chính của Học viện; Công tác biên soạn tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý đã hoàn thành là kết quả quan trọng, là cơ sở để Học viện triển khai kế hoạch bồi dưỡng các tháng cuối năm 2022.

Công tác đào tạo đại học: tổ chức lưu trữ hồ sơ đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của Học viện Hành chính Quốc gia; xác nhận các thông tin của học viên, sinh viên theo đề nghị của các cơ quan, đơn vị.

Đào tạo sau đại học: hoàn thành công tác tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ đợt 1 năm 2022; tổ chức xây dựng chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ; trình thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ các chuyên ngành; tổ chức đánh giá luận văn thạc sĩ đối với học viên ở Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cơ sở chính của Học viện tại Hà Nội.

Về công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức: thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, bồi dưỡng theo vị trí việc làm; bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp, bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện, cấp sở, cấp vụ theo chương trình mới được ban hành; tham gia dự thầu các khóa bồi dưỡng do các địa phương tổ chức…

Công tác nghiên cứu khoa học, giảng dạy: hoàn thành nhiệm vụ biên soạn tài liệu bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp, tài liệu bồi dưỡng đối với lãnh đạo quản lý cấp phòng, cấp huyện, cấp sở, cấp vụ; tổ chức thẩm định đối với tài liệu đã được biên soạn; tổ chức xây dựng khung chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm về thi đua, khen thưởng, bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, ngành trung ương; thông báo tham gia tuyển chọn, triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2023…

Công tác tổ chức cán bộ: tổ chức góp ý dự thảo Nghị định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức;  dự thảo Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực lưu trữ; cử viên chức tham gia các chương trình bồi dưỡng do Bộ Nội vụ và các đơn vị tổ chức; trình chủ trương về bổ nhiệm lại viên chức lãnh đạo, quản lý theo quy định…

Công tác hợp tác quốc tế: làm việc với Đại sứ Pakistan tại Việt Nam; làm việc với Ban Điều hành EROPA để thảo luận triển khai các hoạt động hợp tác giữa Học viện và EROPA, chuẩn bị cho việc Học viện đăng cai Hội nghị thường niên  EROPA 2023; tham dự cuộc họp Hội đồng Điều hành EROPA năm 2022; dự họp cán bộ cấp cao hợp tác ASEAN và các vấn đề công vụ lần thứ 21; dự Hội nghị trực tuyến của mạng lưới các cơ sở đào tạo công vụ ASEAN; dự Hội nghị trực tuyến của Mạng lưới các cơ sở đào tạo công vụ ASEAN; (PSTI), đại diện Học viện phát biểu nhận nhiệm vụ Chủ tịch PSTI; làm việc với Trường Quản trị Normandie (CH Pháp)…

Công tác kế hoạch – tài chính: rà soát, thẩm định dự toán ngân sách năm 2023 và kế hoạch tài chính ngân sách 03 năm 2023-2025 của các đơn vị dự toán trực thuộc Học viện; Xây dựng dự toán ngân sách năm 2023 và kế hoạch tài chính ngân sách 03 năm 2023-2025 của Học viện; tiếp tục thực hiện công kiểm tra, kiểm toán nội bộ năm 2021 tại Cơ quan Học viện Hành chính Quốc gia; triển khai các chương trình từ nguồn kinh phí không thường xuyên ngân sách nhà nước cấp năm 2022…

Công tác văn phòng: cơ bản hoàn thành nhiệm vụ vận chuyển tài liệu, tài sản, công cụ, dụng cụ; tích cực thực hiện các nội dung liên quan đến gói thấu về kết nối internet tại các khu vực làm việc mới; bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ công tác chuyên môn của Học viện; quản lý và khai thác phương tiện phục vụ công tác chuyên môn; triển khai công tác lưu trữ; tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng lập hồ sơ năm 2022 tại Hà Nội; triển khai công tác công nghệ thông tin phục vụ để tạm thời phục vụ công tác của Học viện…

Công tác tạp chí, thông tin, thư viện, đào tạo trực tuyến: tiếp tục thực hiện theo kế hoạch.

Các Phân viện: thực hiện tốt các nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứ khoa học theo kế hoạch và Lãnh đạo Học viện phân công, tích cực hợp tác với các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn…

Tại buổi họp giao ban, lãnh đạo các khoa, ban đã thảo luận, đánh giá cụ thể những kết quả đạt được, những vấn đề còn tồn tại, chỉ ra nguyên nhân khách quan và chủ quan của những tồn tại, hạn chế từ đó đưa ra giải pháp để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn trong thời gian tới.

IMGP7920

PGS.TS. Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghị.

Trong tháng 7/2022, các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện đã đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành tốt, bảo đảm cả về khối lượng và chất lượng công việc. Các mặt công tác đã đạt được những kết quả cụ thể như công tác tổ chức cán bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng, biên soạn chương trình, tài liệu, công tác kế hoạch – tài chính, văn phòng… Các lĩnh vực công tác: thông tin, thư viện, nghiên cứu khoa học, tạp chí, trang thông tin Học viện bảo đảm khách quan, chính xác; các công tác Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Nữ công, Hội Cựu chiến binh, Văn phòng Đảng – Đoàn thể thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện và của Đoàn cấp trên.

Kết luận Hội nghị giao ban, TS. Nguyễn Đăng Quế yêu cầu tất cả các khoa, ban, đơn vị, phân viện thuộc và trực thuộc Học viện cần phát huy kết quả đã đạt được, tập trung cao nhất với những biện pháp cụ thể để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong đó, lưu ý một số công việc đã và đang triển khai, như: công tác đào tạo, bồi dưỡng; thanh toán chế độ vượt giờ cho giảng viên; đẩy nhanh các nhiệm vụ sửa chữa phục vụ thực hiện Dự án Xây dựng, bổ sung, thay thế cơ sở chính Học viện Hành chính Quốc gia…

Các Phân viện tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đã được phê duyệt.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

IMGP7858

TS. Bùi Huy Tùng, Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng phát biểu tại Hội nghị.

IMGP7863

PGS.TS. Hoàng Mai, Trưởng ban, Ban Quản lý đào tạo Sau đại học phát biểu tại Hội nghị.

IMGP7865

TS. Đặng Thành Lê, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính phát biểu tại Hội nghị.

IMGP7870

ThS. Nguyễn Huy Hoàng, Trưởng ban, Ban Tổ chức cán bộ phát biểu tại Hội nghị.

IMGP7877

ThS. Phạm Thị Quỳnh Hoa, Trưởng ban, Ban Hợp tác quốc tế phát biểu tại Hội nghị.

IMGP7881

TS. Vũ Duy Duẩn, Trưởng ban, Ban Kế hoạch – Tài chính phát biểu tại Hội nghị.

6L9A5683

TS. Nguyễn Quang Vinh, Tổng Biên tập Tạp chí Quản lý nhà nước phát biểu tại Hội nghị.

IMGP7892

TS. Nguyễn Tiến Hiệp, Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện phát biểu tại Hội nghị.

IMGP7902

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải, Trưởng khoa, Khoa Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự phát biểu tại Hội nghị.

IMGP7909

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân, Trưởng khoa, Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính phát biểu tại Hội nghị.

IMGP7912

PGS.TS. Đặng Khắc Ánh, Trưởng khoa, Khoa Quản lý nhà nước về Xã hội phát biểu tại Hội nghị.

Screenshot (819)

PGS.TS. Huỳnh Văn Thới, Phó Giám đốc phụ trách Phân viện Học viện tại thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị.

Screenshot (823)

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển, Giám đốc Phân viện Học viện tại thành phố Huế phát biểu tại Hội nghị.

Screenshot (825)

TS. Thiều Huy Thuật, Phó Giám đốc Phân viện Học viện khu vực Tây Nguyên phát biểu tại Hội nghị.

IMGP7926

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Như Ngọc

Comments are closed.