Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020

Sáng ngày 26-6, tại Hội trường lớn Học viện Hành chính Quốc gia, Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020, đã khai mạc trọng thể. Ban biên tập cổng thông tin điện tử xin đăng toàn văn bài diễn văn khai mạc Đại hội do đồng chí Lê Như Thanh – Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực Học viện trình bày.

TS.Le Nhu Thanh

TS. Lê Như Thanh đọc diễn văn khai mạc

Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,

Kính thưa các đồng chí đại biểu, các vị khách quý,

Thưa toàn thể đại hội!

Trong không khí phấn khởi thi đua hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, hôm nay, Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia trọng thể khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020, một sự kiện hết sức quan trọng trong đời sống chính trị của toàn hệ thống Học viện Hành chính Quốc gia.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch đại hội, tôi nhiệt liệt chào mừng 120 đại biểu chính thức, đại diện cho 556 đảng viên được bầu từ 38 chi bộ trực thuộc, tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị và sức mạnh đoàn kết của toàn đảng bộ đã về dự đại hội.

Đại hội vui mừng, phấn khởi và nồng nhiệt chào đón đồng chí TS. Trần Anh Tuấn, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng Bộ Khối các cơ quan trung ương, Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, phụ trách điều hành Học viện, thay mặt Đảng ủy Bộ Nội vụ, về dự và trực tiếp chỉ đạo đại hội.

Đại hội nhiệt liệt chào mừng các vị khách quý đại diện các đảng bộ trực thuộc Bộ Nội vụ; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc của Bộ Nội vụ; các đơn vị trực thuộc Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Thưa đại hội!

Thực hiện Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Kế hoạch số 31 của Đảng ủy Bộ Nội vụ về đại hội đảng các cấp trong Đảng ủy Bộ Nội vụ, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Học viện, đại hội các chi bộ, đảng bộ bộ phận  đã diễn ra trong bầu không khí dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm và thành công tốt đẹp.

Hướng về đại hội, với tinh thần yêu nước, cách mạng và sự quan tâm sâu sắc trước mỗi bước trưởng thành của đảng bộ, cũng như sự phát triển đi lên của Học viện, từ nhiều tháng qua, đã có hàng trăm lượt ý kiến của cán bộ, đảng viên và quần chúng tham gia vào Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ X và các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Những ý kiến quý báu ấy, không chỉ góp phần làm phong phú thêm bức tranh toàn cảnh, những thay đổi quan trọng của Học viện Hành chính Quốc gia những năm vừa qua và làm sáng tỏ thêm phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bứt phá đi lên của Học viện trong thời kỳ mới.

Năm năm qua, Học viện Hành chính Quốc gia có những thay đổi, đó là, thực hiện Kết luận của Ban chấp hành Trung ương  tại Hội nghị Trung ương 7 (Khóa XI) về “một số vấn đề  tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”; và tiếp đó là Nghị quyết số 121/NQ-CP  ngày 10/12/2013 của Chính phủ, Học viện Hành chính chuyển từ trực thuộc Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh về trực thuộc Bộ Nội vụ. Đồng thời, Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia cũng chuyển về trực thuộc Đảng bộ Bộ Nội vụ. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, các mặt hoạt động cũng gặp không ít những khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ Học viện luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Ban Tổ chức Trung ương, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, của Đảng ủy và Ban giám đốc Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, của Đảng ủy và lãnh đạo Bộ Nội vụ, đã đoàn kết, nhất trí trong hành động với tinh thần và trách nhiệm cao, có ý thức tổ chức kỷ luật, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2010-2015.

Thưa đại hội!

Trên tinh thần đổi mới – phát triển, đại hội có nhiệm vụ đánh giá đúng tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015, trên cơ sở đó, chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ mới, nhằm huy động và sử dụng có hiệu quả mọi tiềm năng, lợi thế, tạo bước đột phá trong phát triển  trong thời gian tới.

Tại đại hội này, cùng với việc thảo luận và thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Học viện vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ Bộ Nội vụ, Đại hội lần thứ XII của Đảng; với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, công tâm, khách quan, các đại biểu dự đại hội sẽ lựa chọn những đồng chí thật sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, trí tuệ, đạo đức, có khả năng đoàn kết, quy tụ, có năng lực thực tiễn, bảo đảm tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện khóa X. Đồng thời, lựa chọn những đồng chí tiêu biểu cho trí tuệ của đảng bộ, đại biểu cho ý chí, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Học viện để bầu vào Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Bộ Nội vụ.

Thưa đại hội!

Trong thời gian có hạn, để hoàn thành một khối lượng công việc hết sức to lớn và quan trọng đó, đòi hỏi mỗi đại biểu của đại hội phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, dân chủ, đoàn kết, đổi mới, đóng góp nhiều nhất và có hiệu quả nhất vào sự thành công của đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện lần thứ X, với phương châm: “Đoàn kết – Đổi mới – Hội nhập – Phát triển”, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Học viện Hành chính Quốc gia nguyện phát huy truyền thống 56 năm xây dựng và phát triển, tự hào với những thành tích và phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước tặng thưởng, tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, khai thác tốt các nguồn lực, phấn đấu thi đua thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2015-2020, đưa Học viện Hành chính Quốc gia phát triển lên một tầm cao mới.

Với niềm tin sâu sắc đó, thay mặt Đoàn chủ tịch, tôi xin tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia lần thứ X.

Kính chúc các vị đại biểu, các vị khách quý dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Chúc đại hội thành công tốt đẹp

Xin trân trọng cám ơn!

 

Comments are closed.