20191105_092251

Họp giao ban Học viện tháng 10/2019

Sáng ngày 31/10/2019, tại Phòng Truyền thống, Học viện Hành chính Quốc gia, Giám đốc Học viện đã chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến thường kỳ tháng 10/2019. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Giá...