Khai mạc lớp “Hướng dẫn nghiệp vụ công tác Thi đua, khen thưởng” cho viên chức và người lao động Học viện năm 2019

Thực hiện Quyết định số 3813/QĐ/HCQG ngày 14 tháng 10 năm 2019 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về việc mở lớp hướng dẫn nghiệp vụ công tác Thi đua, Khen thưởng cho viên chức, người lao động của Học viện Hành chính Quốc gia, ngày 25/10/2019 tại Phòng Truyền thống của Học viện, Ban Tổ chức cán bộ đã tổ chức lớp “Hướng dẫn nghiệp vụ công tác Thi đua, khen thưởng” cho các viên chức, người lao động của Học viện nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng và có hệ thống các quy định của pháp luật và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi đua khen thưởng.
Tới dự lớp học có TS. Nguyễn Tiến Hiệp, Đảng ủy viên, Trưởng Ban Tổ chức cán bộ; các đồng chí lãnh đạo là trưởng, phó các đơn vị, cùng sự có mặt của gần 200 học viên là viên chức, người lao động tại Hà Nội. Ngoài ra còn có sự góp mặt của các cán bộ tại Phân viện thành phố Huế, Phân viện tại thành phố Hồ Chí Minh và Phân viện khu vực Tây Nguyên qua cầu truyền trực tuyến.

Về phía khách mời có TS. Đỗ Thanh Hải, Phó Vụ trưởng,Vụ Thi đua các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ban Thi đua, Khen thưởng Trung ương tới dự và cũng là người truyền đạt nội dung trong buổi học hôm nay.

TS. Nguyễn Tiến Hiệp, Trưởng Ban Tổ chức cán bộ phát biểu khai mạc

TS. Nguyễn Tiến Hiệp, Trưởng Ban Tổ chức cán bộ phát biểu khai mạc

Sau khi TS. Nguyễn Tiến Hiệp, Trưởng Ban Tổ chức cán bộ lên phát biểu khai mạc lớp học, các học viên được nghe TS. Đỗ Thanh Hải, Phó Vụ trưởng, Vụ Thi đua các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ban Thi đua, Khen thưởng Trung ương truyền đạt một số điểm mới trong các văn bản mới ban hành về công tác thi đua, khen thưởng; các kỹ năng xây dựng mô hình, giải pháp thi đua trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của các đơn vị và công tác xét chọn sáng kiến, giải pháp của cá nhân; một số giải pháp trong công tác phát hiện điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt để đề xuất khen thưởng và thực hiện tốt công tác tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt…

TS. Đỗ Thanh Hải, Phó Vụ trưởng, Vụ Thi đua các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ban Thi đua, Khen thưởng Trung ương trình bày nội dung của buổi học

TS. Đỗ Thanh Hải, Phó Vụ trưởng, Vụ Thi đua các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ban Thi đua, Khen thưởng Trung ương trình bày nội dung của buổi học

Đây cũng là dịp để đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị trong Học viện cập nhật những chính sách, quy định, văn bản mới về thi đua, khen thưởng; đồng thời được học hỏi, trao đổi kinh nghiệm để triển khai thực hiện tốt cho công tác này trong thời gian tới.

Các điểm cầu tham gia lớp học

Các điểm cầu tham gia lớp học

Toàn cảnh lớp học

Toàn cảnh lớp học

Hoàng Hậu

Comments are closed.