TS. Đặng Xuân Hoan - Giám đốc Học viện kết luận tại buổi họp

Họp giao ban Học viện tháng 01/2020

Chiều ngày 05/02/2020, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Họp giao ban tháng 01/2020. TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì; các Phó Giám đốc: PGS.TS. Lương Tha...