IMG_6564

Hội nghị gặp mặt lưu học sinh Lào tại Học viện

(napa.vn) – Sáng ngày 22/10/2020 tại Phòng Hội thảo B, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội nghị gặp mặt lưu học sinh Lào đang học tập tại Học viện nhằm trao đổi, thảo luận những vấn đề trong học...