IMG_8307

Hội nghị giao ban công tác tháng 11 năm 2020

(napa.vn) – Sáng 26/11/2020, tại Phòng Truyền thống, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 11 năm 2020 theo hình thức trực tuyến giữa các điểm cầu tại Hà Nội, Hu...