Ban Giám đốc Học viện làm việc với Tạp chí Quản lý nhà nước và họp Hội đồng Biên tập Tạp chí Quản lý nhà nước

Chiều ngày 14/4/2015, Ban Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia đã làm việc với tập thể cán bộ, biên tập viên Tạp chí Quản lý nhà nước để nghe báo cáo về tình hình hoạt động cũng như những ý kiến đề xuất của Tạp chí.

Tham dự buổi làm việc, có TS. Trần Anh Tuấn – Thứ trưởng Bộ Nội vụ, phụ trách, điều hành Học viện Hành chính Quốc gia; TS. Lê Như Thanh – Phó Giám đốc thường trực Học viện; các Phó Giám đốc: PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh, PGS. TS. Lê Thị Vân Hạnh; GS.TS. Đinh Văn Tiến – nguyên Phó Giám đốc Học viện; lãnh đạo Ban Tổ chức – Cán bộ; đại diện Văn phòng Học viện và các cán bộ, biên tập viên của Tạp chí Quản lý nhà nước.

Mở đầu buổi làm việc, PGS. TS. Lưu Kiếm Thanh – Phó Giám đốc Học viện, Tổng Biên tập Tạp chí Quản lý nhà nước đã báo cáo tóm tắt về các mặt hoạt động của Tạp chí trong thời gian vừa qua với những kết quả đã đạt được, những hạn chế cần khắc phục cùng những thuận lợi và khó khăn của đơn vị trong bối cảnh hiện nay. Qua đó, Tổng Biên tập Tạp chí đề xuất một số nội dung về kiện toàn tổ chức – nhân sự, về hỗ trợ công tác phát hành và đầu tư trang thiết bị cho tác nghiệp… để Tạp chí tiếp tục phát huy vị trí, vai trò của một cơ quan báo chí đặc thù trong nghiên cứu và phổ biến kiến thức khoa học hành chính và quản lý nhà nước, tiếp tục xứng đáng là cơ quan nghiên cứu và ngôn luận của Học viện Hành chính Quốc gia.

1

PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh – Phó Giám đốc Học viện, Tổng Biên tập Tạp chí

Quản lý nhà nước báo cáo về hoạt động của Tạp chí

Tại buổi làm việc, các đại biểu tham dự đã có nhiều ý kiến phát biểu đánh giá những mặt được, chưa được cũng như những khó khăn, thuận lợi của Tạp chí và đề xuất kiến nghị một số nội dung nhằm tạo điều kiện để Tạp chí thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

2TS. Lê Như Thanh – Phó Giám đốc thường trực Học viện phát biểu tại buổi làm việc

Ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Tạp chí đã đạt được trong thời gian qua, TS. Trần Anh Tuấn đánh giá cao những nỗ lực của tập thể cán bộ, biên tập viên Tạp chí Quản lý nhà nước đã vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, Thứ trưởng cũng chỉ rõ những hạn chế mà Tạp chí cần phải sớm khắc phục để không ngừng đổi mới, vươn lên hoàn thành tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

3

TS. Trần Anh Tuấn – Thứ trưởng Bộ Nội vụ, phụ trách, điều hành Học viện

phát biểu kết luận buổi làm việc

Cũng trong buổi chiều cùng ngày, Hội đồng Biên tập Tạp chí Quản lý nhà nước đã tổ chức họp để đề xuất quy chế hoạt động của Hội đồng và đóng góp ý kiến vào Kế hoạch xuất bản năm 2015 của Tạp chí Quản lý nhà nước.

Tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng đã có những phát biểu với những đánh giá khách quan về chất lượng của bài vở được đăng tải trên Tạp chí trong thời gian qua. Bên cạnh đó, ở những góc độ tiếp cận khác nhau, các thành viên Hội đồng đã đưa ra những ý kiến đóng góp quý báu để tiếp tục hoàn thiện quy chế hoạt động của Hội đồng. Thông qua đó, phát huy vai trò thực sự của các thành viên trong việc tư vấn cho Tạp chí về định hướng hoạt động cũng như các chủ đề mang tính thời sự của khoa học hành chính và thực tiễn của quản lý nhà nước để Ban Biên tập xây dựng kế hoạch xuất bản hằng năm bảo đảm đúng tôn chỉ, mục đích, phản ánh khách quan, chân thực và kịp thời các chủ đề nói trên.

Kết luận Hội nghị, TS. Trần Anh Tuấn đề nghị lãnh đạo Tạp chí cần tham khảo cơ chế hoạt động của một số tạp chí khoa học khác để nghiên cứu, xây dựng quy chế hoạt động của Hội đồng Biên tập theo hướng linh hoạt, bảo đảm tính hợp pháp và hợp lý nhằm phát huy cao nhất trách nhiệm tham gia và đóng góp ý kiến của các thành viên Hội đồng Biên tập Tạp chí Quản lý nhà nước./.

S4

Lãnh đạo Học viện và các thành viên Hội đồng Biên tập với tập thế cán bộ,

biên tập viên Tạp chí Quản lý nhà nước

Tạp chí Quản lý nhà nước

Comments are closed.