Bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Học viện: “Quản lý nhà nước đối với dịch vụ công trực tuyến trong các cơ quan hành chính thành phố Hà Nội”

(napa.vn) – Sáng ngày 30/5/2024, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Phan Thị Bích Thảo, ngành Quản lý công, mã số 9 34 04 03, với đề tài “Quản lý nhà nước đối với dịch vụ công trực tuyến trong các cơ quan hành chính thành phố Hà Nội” dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân và PGS.TS. Vũ Duy Yên.

z5491057248738_3ad66689f77794902ef12d1ab3d89802
Quang cảnh lễ bảo vệ luận án của Nghiên cứu sinh Phan Thị Bích Thảo.

Hội đồng đánh giá luận án gồm 07 thành viên, đến từ Học viện Hành chính Quốc gia, Hội đồng Giáo sư nhà nước; Bộ Nội vụ.

z5491057254624_6ac3c5f8f7d980a8e482bd48a23be706

PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu, Phó Giám đốc Học viện Chủ tịch Hội đồng chủ trì.

Hội đồng thông qua lý lịch khoa học, thành tích nghiên cứu, quá trình học tập và kết quả nghiên cứu khoa học của Nghiên cứu sinh Phan Thị Bích Thảo.

Đề tài nghiên cứu của Nghiên cứu sinh Phan Thị Bích Thảo được thực hiện với mục đích nghiên cứu xác lập căn cứ khoa học và thực tiễn từ đó đề xuất những định hướng, giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước đối với dịch vụ công trực tuyến trong các cơ quan hành chính thành phố Hà Nội.

z5490968587862_262768ef23351a346b7cae6179e170ba
Nghiên cứu sinh Phan Thị Bích Thảo trình bày kết quả nghiên cứu.

Từ định hướng nghiên cứu, Luận án gồm 4 chương nghiên cứu đã đạt được những kết quả cơ bản sau:

Thứ nhất, Luận án đã tổng quan về tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến đề tài luận án, qua đó đã xác định được những vấn đề Luận án cần phải tiếp tục nghiên cứu, giải quyết.

Thứ hai, Luận án đã phân tích thực trạng quản lý nhà nước về dịch vụ công trực tuyến trong các cơ quan hành chính thành phố Hà Nội.

Thứ ba, Luận án đã đề xuất 3 quan điểm xác định phương hướng hoàn thiện quản lý nhà nước đối với dịch vụ công trực tuyến trong các cơ quan hành chính thành phố Hà Nội.

Sau phần trình bày báo cáo tóm tắt về đề tài nghiên cứu của Nghiên cứu sinh, Hội đồng đã đưa ra nhiều đánh giá và ý kiến đóng góp hiệu quả mang tính khoa học cao, về cả hình thức trình bày lẫn nội dung nghiên cứu của đề tài. Đánh giá về Luận án, Hội đồng nhận định luận án có giá trị cả về lý luận và thực tiễn.

z5491057269237_ce54558537a08f4755e39c94dbfd9c16
Các thành viên Hội đồng trình bày ý kiến nhận xét đối với luận án của Nghiên cứu sinh.

Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua với số phiếu đạt 07/07 thành viên Hội đồng tham dự.

z5491057239482_3ace8f610ca9ba5c742ed36535a0e4f0
PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu, Phó Giám đốc Học viện tặng hoa chúc mừng Nghiên cứu sinh Phan Thị Bích Thảo.

Kết thúc buổi bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Học viện, Nghiên cứu sinh Phan Thị Bích Thảo gửi lời cảm ơn chân thành đến Hội đồng đánh giá về những ý kiến khoa học vô cùng hữu ích; cảm ơn các thầy cô Học viện Hành chính Quốc gia, các thầy hướng dẫn và gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đã tạo điều kiện giúp đỡ để Nghiên cứu sinh hoàn thành tốt luận án của mình./.

z5491057242472_5e203d2760296ca561749130eefcb58e

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

NAPA Media, Phạm Hải Long.

Comments are closed.