Bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Học viện: “Thực hiện chính sách đào tạo nghề đối với lao động dân tộc thiểu số tại các tỉnh Tây Bắc”

(napa.vn) – Sáng ngày 07/9/2023, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Đỗ Thị Vui – Khóa 17 (2019 – 2022), ngành Quản lý công, mã số 9 34 04 03, với đề tài “Thực hiện chính sách đào tạo nghề đối với lao động dân tộc thiểu số tại các tỉnh Tây Bắc” dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Nguyễn Minh Phương và TS. Lê Như Thanh.

IMG_3367

Quang cảnh lễ bảo vệ luận án của Nghiên cứu sinh Đỗ Thị Vui.

Hội đồng đánh giá luận án gồm 07 thành viên, đến từ Học viện Hành chính Quốc gia, Học viện Quản lý giáo dục, Hội đồng dân tộc của Quốc hội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

IMGP0785

PGS.TS. Đặng Khắc Ánh, Trưởng khoa, Khoa Quản lý xã hội, Học viện Hành chính Quốc gia – Chủ tịch Hội đồng chủ trì.

IMGP0783

TS. Lê Như Phong, P. Trưởng phòng phụ trách, điều hành phòng QLĐT sau đại học, Ban Quản lý Đào tạo công bố Quyết định và giới thiệu thành viên HĐ và đại biểu tham dự.

Hội đồng thông qua lý lịch khoa học, thành tích nghiên cứu, quá trình học tập và kết quả nghiên cứu khoa học của Nghiên cứu sinh Đỗ Thị Vui. Tất cả các thành viên trong Hội đồng đánh giá cao năng lực nghiên cứu và những kết quả đạt được của Nghiên cứu sinh trong thời gian qua.

IMGP0805

TS. Tạ Thị Hương – Thư ký Hội đồng trình bày lý lịch khoa học của Nghiên cứu sinh.

Đề tài nghiên cứu của Nghiên cứu sinh Đỗ Thị Vui nhằm mục đích đề xuất phương hướng, giải pháp tăng cường thực hiện chính sách đào tạo nghề đối với lao động dân tộc thiểu số tại các tỉnh Tây Bắc.

IMGP0812

Nghiên cứu sinh Đỗ Thị Vui trình bày kết quả nghiên cứu.

Sau phần trình bày báo cáo tóm tắt về đề tài nghiên cứu của Nghiên cứu sinh, Hội đồng đã đưa ra nhiều đánh giá và ý kiến đóng góp hiệu quả mang tính khoa học cao, về cả hình thức trình bày lẫn nội dung nghiên cứu của đề tài. Đánh giá về Luận án, Hội đồng nhận định luận án có giá trị cả về lý luận và thực tiễn.

IMGP0830

PGS.TS. Bế Trung Anh, Hội đồng dân tộc của Quốc hội – Phản biện 1 trình bày ý kiến nhận xét đối với luận án của Nghiên cứu sinh.

Thứ nhất, Luận án là công trình khoa học nghiên cứu một cách toàn diện về thực hiện chính sách đào tạo nghề đối với lao động dân tộc thiểu số ở phương diện lý luận, trong đó NCS đã làm rõ khái niệm, đặc điểm, vai trò của thực hiện chính sách đào tạo nghề đối với lao động dân tộc thiểu số và các các yếu tố ảnh hưởng thực hiện chính sách đào tạo nghề đối với lao động dân tộc thiểu số, chỉ ra những yếu tố đầu vào, các hoạt động tổ chức triển khai và kết quả của thực hiện chính sách.

IMGP0851

PGS.TS. Đỗ Phú Hải, Học viện Quản lý giáo dục – Phản biện 2 trình bày ý kiến nhận xét đối với luận án của Nghiên cứu sinh.

Thứ hai, Luận án góp phần bổ sung cơ sở lý luận về thực hiện chính sách đào tạo nghề đối với lao động dân tộc thiểu số, góp phần phát triển khoa học chuyên ngành quản lý công, nhất là trong lĩnh vực thực hiện chính sách đào tạo nghề đối với lao động dân tộc thiểu số.

IMGP0852

PGS.TS. Đỗ Thị Kim Tiên, Học viện Hành chính Quốc gia – Phản biện 3 trình bày ý kiến nhận xét đối với luận án của Nghiên cứu sinh.

Thứ ba, Luận án đánh giá một cách toàn diện về thực trạng tổ chức thực hiện chính sách đào tạo nghề đối với lao động dân tộc thiểu số tại các tỉnh Tây Bắc, chỉ ra những kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập và nguyên nhân của những hạn chế, bất cập.

IMGP0860

PGS.TS. Ngô Thành Can, nguyên giảng viên cao cấp, Học viện Hành chính Quốc gia – Thành viên Hội đồng trình bày ý kiến nhận xét đối với luận án của Nghiên cứu sinh.

Thứ tư, Đề xuất phương hướng và giải pháp mang tính đồng bộ và toàn diện tăng cường thực hiện chính sách đào tạo nghề đối với lao động dân tộc thiểu số tại các tỉnh Tây Bắc.

Thông qua kết quả nghiên cứu, luận án đưa ra những đánh giá mang tính khách quan về kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế trong thực hiện chính sách đào tạo nghề đối với lao động dân tộc thiểu số tại các tỉnh Tây Bắc; Đề xuất phương hướng và các giải pháp tăng cường thực hiện chính sách đào tạo nghề đối với lao động dân tộc thiểu số tại các tỉnh Tây Bắc phù hợp với đặc thù của địa phương.

IMGP0870

TS. Phạm Thị Hải Hà, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội - Thành viên Hội đồng trình bày ý kiến nhận xét đối với luận án của Nghiên cứu sinh.

Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua với số phiếu đạt 07/07 thành viên Hội đồng tham dự.

IMGP0901

PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến – Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia tặng hoa chúc mừng Nghiên cứu sinh Đỗ Thị Vui.

Kết thúc buổi bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Học viện, Nghiên cứu sinh Đỗ Thị Vui đã gửi lời cảm ơn chân thành đến Hội đồng đánh giá về những ý kiến khoa học vô cùng hữu ích; cảm ơn các thầy cô Ban Quản lý đào tạo, Khoa Hành chính học, Học viện Hành chính Quốc gia, các thầy hướng dẫn và gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đã tạo điều kiện giúp đỡ để Nghiên cứu sinh hoàn thành tốt luận án của mình./.

Một số hình ảnh tại Lễ bảo vệ luận án của NCS Đỗ Thị Vui:

IMGP0873

TS. Lê Như Thanh – Đại diện người hướng dẫn khoa học phát biểu.

IMGP0905

Hội đồng tặng hoa chúc mừng NCS Đỗ Thị Vui.

IMGP0917

Tập thể Khoa Hành chính học chúc mừng NCS Đỗ Thị Vui.

Như Ngọc

Comments are closed.