Bảo vệ luận án tiến sĩ Quản lý công “Chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu tại vùng duyên hải Miền Trung Việt Nam”

(napa.vn) – Sáng ngày 25/12/2023, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Thảo, ngành Quản lý công, mã số 9340403, với đề tài “Chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu tại vùng duyên hải Miền Trung Việt Nam” dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS. TS. Ngô Thúy Quỳnh và TS. Nguyễn Việt Hùng.

  z5009526826890_407493d328362d0302a5a65ded017436

PGS.TS. Đặng Khắc Ánh Trưởng khoa, Khoa Quản lý xã hội, Học viện Hành chính Quốc gia, Chủ tịch Hội đồng phát biểu.

Hội đồng thông qua lý lịch khoa học, thành tích nghiên cứu, quá trình học tập và kết quả nghiên cứu khoa học của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Thảo. Tất cả các thành viên trong Hội đồng đánh giá cao năng lực nghiên cứu và những kết quả đạt được của Nghiên cứu sinh trong thời gian qua.

z5009526827559_d4c272c620eb0378c47d7ee717a1332f

 Nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Thảo trình bày kết quả nghiên cứu.

Đề tài nghiên cứu của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Thảo với mục tiêu cấp thiết đó là: Vùng duyên hải Miền Trung Việt Nam đã và đang là khu vực chịu ảnh hưởng lớn từ biến đổi khí hậu, thời gian vừa qua đã bộc lộ nhiều bất cập, làm cho chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu tại vùng này cũng còn nhiều tồn tại. Những năm gần đây, vùng duyên hải Miền Trung Việt Nam là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng rất lớn từ biến đổi khí hậu. Các hiện tượng bão, lũ lụt, nước biển dâng đã và đang đe dọa cuộc sống con người và tác động xấu đến quá trình phát triển kinh tế – xã hội trong khu vực. Thực tế cho thấy, cường độ và tần suất các dạng thiên tai ngày càng tăng lên và dữ dội hơn, gây thiệt hại ngày càng nhiều cho người dân. Bão, lũ và nước biển dâng ở vùng duyên hải Miền Trung Việt Nam còn nan giải hơn rất nhiều khi tính đến yếu tố liên quan bởi hiện tượng biến đổi khí hậu. Chính phủ cũng như các địa phương vùng duyên hải Miền Trung Việt Nam đã có những chính sách nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu. Dù các chính sách này đã đạt được những hiệu quả nhất định nhưng vẫn còn nhiều bất cập, đặc biệt là do ảnh hưởng lan truyền và đa diện của biến đổi khí hậu. Vùng duyên hải Miền Trung Việt Nam rất cần nghiên cứu hoàn thiện chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu.

z5009526829000_d8a31461e08023967022514e027f0bfb

Toàn cảnh buổi Hội đồng bảo vệ luận án.

Luận án đã kiến nghị những việc cần làm đối với chính quyền Trung ương và chính quyền cấp tỉnh để hoàn thiện chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu tại vùng duyên hải Miền Trung Việt Nam. Trung ương và địa phương cần nêu cao trách nhiệm, tăng cường phân cấp và phối hợp chặt chẽ trong việc ban hành và thực hiện chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu để phát triển bền vững vùng duyên hải Miền Trung Việt Nam.

z5009526827438_05cdac42d2e068e723280062a99c8542

Các thành viên Hội đồng trình bày ý kiến nhận xét đối với luận án của Nghiên cứu sinh.

Sau phần trình bày báo cáo tóm tắt về đề tài nghiên cứu của Nghiên cứu sinh, Hội đồng đã đưa ra nhiều đánh giá và ý kiến đóng góp hiệu quả mang tính khoa học cao, về cả hình thức trình bày lẫn nội dung nghiên cứu của đề tài. Đánh giá về Luận án, Hội đồng nhận định luận án có giá trị cả về lý luận và thực tiễn. 

 z5009526827565_9a0192430f43d5a93b04fc1fa90ef52f

PGS. TS. Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia thay mặt lãnh đạo Học viện tặng hoa chúc mừng Nghiên cứu sinh.

Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua với số phiếu đạt 07/07 thành viên Hội đồng tham dự.

Kết thúc buổi bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Học viện, Nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Thảo đã gửi lời cảm ơn chân thành đến Hội đồng đánh giá về những ý kiến khoa học vô cùng hữu ích; cảm ơn các thầy cô Học viện Hành chính Quốc gia, các thầy hướng dẫn và gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đã tạo điều kiện giúp đỡ để Nghiên cứu sinh hoàn thành tốt luận án của mình./.

 z5009526830261_2b523c5459d21bc23d89822ea6a881ee

Ảnh lưu niệm tại buổi lễ.

Phạm Hải Long

Comments are closed.