Bảo vệ luận án tiến sĩ Quản lý công “Quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất bản tại Thành phố Hồ Chí Minh”

(napa.vn) – Chiều ngày 25/12/2023, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Cao Thanh Hùng, ngành Quản lý công, mã số 9340403, với đề tài “Quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất bản tại Thành phố Hồ Chí Minh” dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS. TS. Nguyễn Văn Thành và TS. Đặng Thành Lê.

z5009533377668_9bc080d57b4cb6a0fb5d033e9168b4b6

PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, Chủ tịch Hội đồng phát biểu.

Hội đồng thông qua lý lịch khoa học, thành tích nghiên cứu, quá trình học tập và kết quả nghiên cứu khoa học của Nghiên cứu sinh Cao Thanh Hùng.

 z5009533377661_51aca4f743c935f4e1da818d8183628a

 Nghiên cứu sinh Cao Thanh Hùng trình bày kết quả nghiên cứu.

Đề tài nghiên cứu của Nghiên cứu sinh Cao Thanh Hùng với mục tiêu cấp thiết đó là: Quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất bản tại Việt Nam nói chung, quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất bản tại Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng góp phần quan trọng cho sự phát triển của hoạt động xuất bản, định hướng chính trị, tư tưởng, văn hóa và phát triển kinh tế – xã hội; quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất bản tại Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt những kết quả cơ bản, tuy nhiên vẫn tồn tại những hạn chế nhất định; việc nghiên cứu thành công luận án góp phần hoàn thiện hệ thống lý luận về quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất bản tại Việt Nam. Trên cơ sở nghiên cứu điển hình tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, luận án tham gia góp ý kiến để sửa đổi, bổ sung, xây dựng Luật Xuất bản mới cho sát hợp với thực tiễn quản lý nhà nước và xu thế phát triển chung của quá trình hợp tác quốc tế trong hoạt động xuất bản.

 z5009533428714_644c96842fb08e1a8d21eaaa447a87a4

Toàn cảnh buổi Hội đồng bảo vệ luận án.

Nghiên cứu luận án: Quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất bản tại Thành phố Hồ Chí Minh, tác giả kết luận như sau:

1. Từ các công trình khoa học trong nước và ngoài nước về hoạt động xuất bản và về quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất bản tạo nên sự đa dạng và phong phú về nguồn tư liệu để tác giả tham khảo, đánh giá phục vụ nghiên cứu luận án.

2. Luận án đã tập trung nghiên cứu, làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản của hoạt động xuất bản và quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất bản.Phân tích, làm rõ các yếu tố tác động quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất bản tại Thành phố Hồ Chí Minh; Khảo sát quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất bản các quốc gia và địa phương.

3. Hoạt động xuất bản ở Thành phố Hồ Chí Minh đã có những bước phát triển năng động, bảo đảm tốt yêu cầu định hướng chính trị, tư tưởng, văn hóa, đồng thời tham gia tích cực phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, quá trình hoạt động xuất bản xuất hiện những hạn chế, tiêu cực những vấn đề này được tác giả chỉ rõ trong luận án.

4. Tác giả đánh giá thực trạng quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất bản tại Thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó đánh giá những thành công, hạn chế và nguyên nhân phát sinh những hạn chế.

5. Luận án đã dự báo xu thế phát triển của hoạt động xuất bản và phân tích, làm rõ các quan điểm của Đảng về quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất bản kết hợp với nội dung thực trạng quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất bản tại Thành phố Hồ Chí Minh.

 z5009533427065_a545c52f567738eacf259145e37d7cbb

Các thành viên Hội đồng trình bày ý kiến nhận xét đối với luận án của Nghiên cứu sinh.

Sau phần trình bày báo cáo tóm tắt về đề tài nghiên cứu của Nghiên cứu sinh, Hội đồng đã đưa ra nhiều đánh giá và ý kiến đóng góp hiệu quả mang tính khoa học cao, về cả hình thức trình bày lẫn nội dung nghiên cứu của đề tài. Đánh giá về Luận án, Hội đồng nhận định luận án có giá trị cả về lý luận và thực tiễn. 

 z5009533377792_b04cb50b5d0f17898fb27e21c21f3d98

PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu thay mặt lãnh đạo Học viện tặng hoa chúc mừng Nghiên cứu sinh.

Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua với số phiếu đạt 07/07 thành viên Hội đồng tham dự.

Kết thúc buổi bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Học viện, Nghiên cứu sinh Cao Thanh Hùng đã gửi lời cảm ơn chân thành đến Hội đồng đánh giá về những ý kiến khoa học vô cùng hữu ích; cảm ơn các thầy cô Học viện Hành chính Quốc gia, các thầy hướng dẫn và gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đã tạo điều kiện giúp đỡ để Nghiên cứu sinh hoàn thành tốt luận án của mình./.

 z5009533428282_c30153b2f9b9da58f121b4dae3d5c1a0

Ảnh lưu niệm tại buổi lễ.

Phạm Hải Long

Comments are closed.