Bế giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức về quản lý hành chính công cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2017

Ngày 24/11/2017, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức bế giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức về quản lý hành chính công cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2017.

Tham dự Lễ bế giảng có: Bà Claudia N. Avellanneda và Ông Kerry Krutilla – chuyên gia Đại học Tổng hợp Indiana (Hoa Kỳ); TS. Hoàng Quang Đạt – Trưởng Khoa Đào tạo, bồi dưỡng công chức và tại chức; ThS. Phạm Thị Quỳnh Hoa – Trưởng Ban Hợp tác Quốc tế; ThS. Bùi Huy Tùng – Chánh Văn phòng Học viện cùng 27 học viên là các cán bộ, công chức, viên chức đến từ 9 bộ, ngành trung ương và 14 sở nội vụ ở các địa phương.

ThS. Tống Đăng Hưng – Phó Trưởng Khoa Đào tạo, bồi dưỡng công chức và tại chức công bố quyết định của Giám đốc Học viện về việc công nhận hoàn thành khóa học đối với các học viên

ThS. Tống Đăng Hưng – Phó Trưởng Khoa Đào tạo, bồi dưỡng công chức và tại chức công bố quyết định của Giám đốc Học viện về việc công nhận hoàn thành khóa học đối với các học viên

Khóa bồi dưỡng được tổ chức trong thời gian hai tuần (từ ngày 05/11/2017 đến 24/11/2017). Đây là khóa bồi dưỡng đầu tiên được tổ chức dưới hình thức kết hợp giữa bồi dưỡng trong nước và ngoài nước được Bộ Nội vụ giao cho Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức trong năm 2017. Tham gia khóa bồi dưỡng, các học viên không chỉ được học tập trong nước mà còn được tổ chức đi nghiên cứu, học tập tại Viện Phát triển châu Á, Học viện Phát triển Nguồn nhân lực Quốc gia Hàn Quốc và nghiên cứu thực tế tại một số bộ, ngành, địa phương ở Hàn Quốc.

Các học viên được các chuyên gia về hành chính công của Hoa Kỳ, Pháp, Việt Nam và Hàn Quốc giới thiệu 14 chuyên đề liên quan đến: quá trình cải cách và hiện đại hóa đất nước; quản trị nhà nước, quản trị địa phương; hệ thống công vụ; công tác quản lý, phát triển nguồn nhân lực; kinh nghiệm quản lý công, hoạch định và thực thi chính sách cũng như quá trình xây dựng và triển khai chính phủ điện tử ở Hàn Quốc và Việt Nam… Kết thúc khóa học, 100% học viên hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức về hành chính công và được Giám đốc Học viện cấp Chứng chỉ. Thừa ủy quyền của lãnh đạo Học viện, TS. Hoàng Quang Đạt đã trao chứng chỉ và phát biểu chúc mừng các học viên đã hoàn thành xuất sắc khoá bồi dưỡng.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Học viện, TS. Hoàng Quang Đạt phát biểu chúc mừng các học viên

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Học viện, TS. Hoàng Quang Đạt phát biểu chúc mừng các học viên

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Học viện, TS. Hoàng Quang Đạt trao Chứng chỉ hoàn thành khóa học cho các học viên

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Học viện, TS. Hoàng Quang Đạt trao Chứng chỉ hoàn thành khóa học cho các học viên

Bà Claudia N. Avellanneda – chuyên gia Đại học Tổng hợp Indiana (Hoa Kỳ), đại diện chuyên gia, giảng viên của khóa bồi dưỡng phát biểu tại Lễ bế giảng

Bà Claudia N. Avellanneda – chuyên gia Đại học Tổng hợp Indiana (Hoa Kỳ), đại diện chuyên gia, giảng viên của khóa bồi dưỡng phát biểu tại Lễ bế giảng

Ông Nguyễn Minh Hòa – Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La, đại diện học viên tham gia khóa bồi dưỡng phát biểu tại Lễ bế giảng

Ông Nguyễn Minh Hòa – Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La, đại diện học viên tham gia khóa bồi dưỡng phát biểu tại Lễ bế giảng

Chuyên gia nước ngoài cùng các học viên tham gia khóa bồi dưỡng

Chuyên gia nước ngoài cùng các học viên tham gia khóa bồi dưỡng

Kim Huy – Minh Giang

Comments are closed.