Bế giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương dành cho công chức Bộ Nội vụ

Ngày 17/5/2019, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức bế giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương cho công chức Bộ Nội vụ. Đây là lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ thứ hai dành cho công chức Bộ Nội vụ kể từ đầu năm 2019.

Dự Lễ bế giảng có: PGS.TS. Triệu Văn Cường – Thứ trưởng Bộ Nội vụ; TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia; TS. Bùi Huy Tùng – Chánh Văn phòng Học viện, phụ trách, điều hành Ban Quản lý bồi dưỡng; đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Nội vụ và Học viện Hành chính Quốc gia cùng các học viên tham gia Lớp bồi dưỡng.

 TS. Bùi Huy Tùng - Chánh Văn phòng Học viện, phụ trách, điều hành Ban Quản lý bồi dưỡng đã công bố các quyết định của Giám đốc Học viện về việc cấp chứng chỉ đối với các học viên

TS. Bùi Huy Tùng – Chánh Văn phòng Học viện, phụ trách, điều hành Ban Quản lý bồi dưỡng đã công bố các quyết định của Giám đốc Học viện về việc cấp chứng chỉ đối với các học viên

Tại buổi Lễ, TS. Bùi Huy Tùng – Chánh Văn phòng Học viện, phụ trách, điều hành Ban Quản lý bồi dưỡng đã công bố các quyết định của Giám đốc Học viện về việc cấp chứng chỉ đối với các học viên. Theo đó, 100% học viên được Giám đốc Học viện cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học, trong đó có 09 học viên được Giám đốc Học viện khen thưởng do đạt thành tích cao trong học tập và tích cực tham gia các hoạt động của lớp.

PGS.TS. Triệu Văn Cường – Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu bế giảng Lớp bồi dưỡng

PGS.TS. Triệu Văn Cường – Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu bế giảng Lớp bồi dưỡng

Phát biểu tại Lễ bế giảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường đánh giá cao sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo Bộ Nội vụ, sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia trong quá trình tổ chức lớp học và sự nhiệt tình tham gia giảng dạy của đội ngũ giảng viên, báo cáo viên. Đồng thời, biểu dương kết quả học tập của các học viên và hy vọng, thông qua khóa học, các học viên sẽ vận dụng có hiệu quả kiến thức, kỹ năng đã được truyền thụ vào quá trình công tác, góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, năng động, minh bạch, hiệu lực và hiệu quả. PGS.TS. Triệu Văn Cường đề nghị các giảng viên, báo cáo viên và học viên tiếp tục có những ý kiến góp ý để hoàn thiện chương trình bồi dưỡng trong thời gian tới.

3

 PGS.TS. Triệu Văn Cường – Thứ trưởng Bộ Nội vụ trao chứng chỉ hoàn thành khóa bồi dưỡng cho các học viên

PGS.TS. Triệu Văn Cường – Thứ trưởng Bộ Nội vụ trao chứng chỉ hoàn thành khóa bồi dưỡng cho các học viên

Được khai giảng từ ngày 29/3/2019, Lớp bồi dưỡng được tổ chức dành cho 52 công chức là lãnh đạo cấp vụ và tương đương cùng các công chức thuộc diện quy hoạch nguồn lãnh đạo, quản lý cấp vụ thuộc Bộ Nội vụ. Các học viên đã được các nhà khoa học, giảng viên cao cấp, chuyên gia và các báo cáo viên giàu kinh nghiệm trong và ngoài Học viện giới thiệu 11 chuyên đề và báo cáo chuyên đề, trong đó nhấn mạnh tới việc làm rõ các quy định của pháp luật về chức trách, nhiệm vụ, chế độ làm việc và tiêu chuẩn đối với lãnh đạo cấp vụ. Ngoài ra, các học viên còn được giới thiệu các chuyên đề kỹ năng dành cho lãnh đạo cấp vụ, như: nghiên cứu hoạch định chính sách; tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ; tổ chức và chủ trì hội họp; quản lý xung đột; phân công, ủy quyền và phối hợp trong công vụ…

TS. Đặng Xuân Hoan - Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia trao chứng chỉ hoàn thành khóa bồi dưỡng cho các học viên

TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia trao chứng chỉ hoàn thành khóa bồi dưỡng cho các học viên

TS. Đặng Xuân Hoan - Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia trao Giấy khen cho các học viên đạt thành tích cao trong học tập

TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia trao Giấy khen cho các học viên đạt thành tích cao trong học tập 

Đoàn Kim Huy

Comments are closed.