Bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khóa 3, khóa 4/ 2020 tại Học viện Hành chính Quốc gia

Sau ba tháng tích cực nghiên cứu, học tập, lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp khóa 3 và khóa 4/2020 tổ chức cho cán bộ, công chức của các Bộ, ngành Trung ương và địa phương đã khai giảng vào ngày 09/5/2020 tại Học viện đã hoàn thành chương trình đào tạo. Lễ bế giảng được diễn ra vào sáng ngày 15/8/2020 tại Học viện Hành chính Quốc gia và trao trao chứng chỉ hoàn thành chương trình học cho 117 học viên đến từ 26 Bộ, Ban, ngành và 10 tỉnh, thành phố tực thuộc Trung ương.

Đến dự Lễ bế giảng có NGƯT. TS. Vũ Thanh Xuân, Phó giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia; ThS. Lê Phương Thủy, Phó Trưởng Ban Quản lý bồi dưỡng; Lãnh đạo các Khoa, Ban, Văn phòng Học viện; Tạp chí Quản lý nhà nước cùng toàn thể các học viên lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khóa 3 và khóa 4//2020.

Các đại biểu cùng toàn thể học viên khóa 3 và khóa 4/2020 tham dự Lễ bế giảng

Các đại biểu cùng toàn thể học viên khóa 3 và khóa 4/2020 tham dự Lễ bế giảng

Trong khóa học, các học viên đã được nghe các giáo sư, tiến sĩ, các giảng viên của Học viện và các chuyên gia của một số Bộ, ngành giới thiệu 14 chuyên đề và 04 báo cáo chuyên đề thuộc 02 nhóm kiến thức cơ bản: Nhà nước và pháp luật, hành chính nhà nước, quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực và lãnh thổ cùng các kỹ năng hành chính cơ bản: xây dựng và quản lý dự án, đề án; kỹ năng ủy quyền; kỹ năng tạo động lực làm việc; kỹ năng quản lý xung đột trong công vụ; kỹ năng quản lý sự thay đổi. Các đồng chí học viên đã thực hiện 02 lần kiểm tra, viết đề án và đi thực tế tại địa phương. Trong tổng số 117 học viên được cấp chứng chỉ có: 15 học viên xếp loại giỏi chiếm tỉ lệ 13% được Giám đốc Học viện khen thưởng; 101 học viên xếp loại khá chiếm tỉ lệ 86% và 01 học viên xếp loại trung bình.

NGƯT. TS. Vũ Thanh Xuân phát biểu tại Lễ bế giảng

NGƯT. TS. Vũ Thanh Xuân, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại Lễ bế giảng

Phát biểu tại Lễ Bế giảng, NGƯT. TS. Vũ Thanh Xuân, Phó giám đốc Học viện chúc mừng kết quả nghiên cứu học tập của 117 học viên có kết quả học tập tốt và chấp hành tốt quy chế học tập, trong đó có 15 học viên được Giám đốc Học viện khen thưởng. Với mục tiêu bổ sung, cập nhật nâng cao nhận thức kỹ năng ngạch quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp để vận dụng vào thực tiễn công việc, làm tốt hơn công việc, đạt năng suất chất lượng hiệu quả cao hơn. Mặt khác, đây còn là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức có chất lượng đáp ứng yêu cầu Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Sau khóa học này, Học viện mong rằng với những kiến thức đã được học, các đồng chí học viên sẽ là những nhân tố tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng cũng như hiệu quả công việc tại đơn vị công tác trong thời gian tới.

ThS. Lê Phương Thúy

ThS. Lê Phương Thúy, Phó Trưởng Ban Quản lý bồi dưỡng công bố Quyết định cấp chứng chỉ cho các học viên

ThS. Lê Phương Thủy, Phó Trưởng Ban Quản lý bồi dưỡng lên công bố Quyết định số 2491/QĐ-HCQG và Quyết định số 2492/QĐ-HCQG ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về việc cấp Chứng chỉ và khen thưởng cho học viên lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khoá 3 và khóa 4/2020 tổ chức tại Học viện Hành chính Quốc gia.

Đồng chí

Đồng chí Võ Ngọc Kiên thay mặt lớp lên phát biểu tại Lễ bế giảng

Thay mặt cho các học viên lớp CVCC khóa 3 và khóa 4/2020, đồng chí Võ Ngọc Kiên gửi lời cảm ơn sâu sắc và chúc sức khỏe tới Lãnh đạo đạo Học viện, các khoa, ban cùng toàn thể các thầy cô đã tạo điều kiện tốt nhất cho lớp trong quá trình tham gia khóa học. Lớp cũng xin hứa sẽ cố gắng vận dụng sáng tạo những kiến thức đã được trang bị tại khóa học để nâng cao hiệu quả và chất lượng trong công tác, có khả năng giải quyết tốt những vấn đề phát sinh trong thực tiễn; hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh tại Lễ bế giảng: 

IMG_4351 H

IMG_4336 H

IMG_4339 H

IMG_4347 H

IMG_4345 H

NGƯT. TS Vũ Thanh Xuân, Phó Giám đốc Học viện trao chứng chỉ cho học viên khóa 3 và khóa 4/2020

NGƯT. TS Vũ Thanh Xuân, Phó Giám đốc Học viện trao chứng chỉ cho học viên khóa 3 và khóa 4/2020

NGƯT. TS. Vũ Thanh Xuân, Phó Giám đốc Học viện trao chứng chỉ và Bằng khen cho các học viên được Giám đốc Học viện khen thưởng

NGƯT. TS. Vũ Thanh Xuân, Phó Giám đốc Học viện trao  Bằng khen cho các học viên khóa 3 và khóa 4/2020 được Giám đốc Học viện khen thưởng

Hoàng Thị Hậu

Comments are closed.