Bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính năm 2018 tổ chức tại TP HCM

Sáng ngày 12/8/2018 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính đã phối hợp với Viện Nghiên cứu Đào tạo đầu tư phát triển nhân lực Quốc tế Phương Nam tổ chức lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính năm 2018 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự lễ bế giảng có TS. Đặng Thành Lê, Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính, PGS.TS. GVCC. Trần Thị Thu Lương, Chủ tịch Hội đồng Viện Nghiên cứu Đào tạo đầu tư phát triển nhân lực Quốc tế Phương Nam, các đại biểu là Lãnh đạo Viện Nghiên cứu Đào tạo đầu tư phát triển nhân lực Quốc tế Phương Nam, các đại biểu là cán bộ Học viện Hành chính Quốc gia và toàn thể học viên. Lễ bế giảng diễn ra trang trọng, nghiêm túc, các học viên của lớp được cấp chứng chỉ và giấy khen của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia khi đã hoàn thành khóa học.

TS. Đặng Thành Lê, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính chúc mừng và trao Giấy khen của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia cho các học viên có thành tích xuất sắc trong học tập

TS. Đặng Thành Lê, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính chúc mừng và trao Giấy khen của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia cho các học viên có thành tích xuất sắc trong học tập

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Đặng Thành Lê, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính đã nêu rõ mục đích ý nghĩa của công tác đào tạo, bồi dưỡng nói chung đối với nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước theo hướng bền vững trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế.  Đồng chí Viện trưởng ghi nhận sự hợp tác có hiệu quả của Viện Nghiên cứu Đào tạo đầu tư phát triển nhân lực Quốc tế Phương Nam, những cố gắng, nỗ lực các Thầy cô, chủ nhiệm lớp, Ban cán sự lớp và các học viên trong quá trình học tập, đảm bảo được các yêu cầu, mục tiêu đề ra và khẳng định khóa học này có ý nghĩa quan trọng đã kịp thời trang bị, cập nhật kiến thức, kỹ năng về quản lý hành chính cho các học viên, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng tham mưu hoạch định, thực thi chính sách ở những lĩnh vực phụ trách và nâng cao hiệu quả quản trị nội bộ đơn vị, góp phần xây dựng và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực. TS. Đặng Thành Lê mong muốn các học viên sẽ vận dụng có hiệu quả những kiến thức đã tiếp thu tại kháo học này, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho cán bộ. công chức, viên chức được tham gia các khóa học tương tự và các khóa học ở trình độ cao hơn để đáp ứng yêu cầu phát triển của đơn vị, địa phương.

Toàn cảnh Lễ bế giảng

Toàn cảnh Lễ bế giảng

Tại buổi lễ, PGS.TS. GVCC. Trần Thị Thu Lương, Chủ tịch Hội đồng Viện Nghiên cứu Đào tạo đầu tư phát triển nhân lực Quốc tế Phương Nam đánh giá cao và cảm ơn sự quan tâm phối hợp có hiệu quả của Học viện Hành chính Quốc gia, Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính để tổ chức thành công khóa học này, chúc mừng 36 học viên đã được Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính do Bộ Nội vụ ban hành, trong đó có 05 học viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập được Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia khen thưởng. PGS.TS. GVCC. Trần Thị Thu Lương mong muốn tiếp tục hợp tác với Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính, Học viện Hành chính Quốc gia trong việc đào tạo bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong tình hình mới.

ThS. Phùng Thanh Liêm

Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính

Comments are closed.