Bế giảng lớp bồi dưỡng, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện năm 2019 tại tỉnh Bắc Giang

Thực hiện Quyết định của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia số 1071/QĐ-HCQG và 1072/QĐ-HCQG ngày 04 tháng 4 năm 2019, sau một tháng học tập, nghiên cứu nghiêm túc theo chương trình, nội dung bồi dưỡng, kỹ năng cho lãnh đạo, quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện được ban hành kèm theo Quyết định số 4167/QĐ-BNV ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, ngày 26/5/2019 Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính đã phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang tổ chức bế giảng 02 lớp bồi dưỡng, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện năm 2019 tại tỉnh Bắc Giang.vgb

TS. Đặng Thành Lê, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính phát biểu bế giảng

TS. Đặng Thành Lê, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính phát biểu bế giảng

Tham dự Lễ bế giảng, có TS. Đặng Thành Lê, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính, Ông Khuông Văn Thông, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang cùng các Lãnh đạo cấp phòng, chuyên viên của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang và Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính và 200 học viên là hiệu trưởng các trường Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Ông Khuông Văn Thông, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang phát biểu ý kiến

Ông Khuông Văn Thông, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang phát biểu ý kiến

TS. Đặng Thành Lê trao giấy khen cho học viên có thành tích xuất sắc trong học tập

TS. Đặng Thành Lê trao giấy khen cho học viên có thành tích xuất sắc trong học tập

Thừa ủy quyền của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, TS. Đặng Thành Lê đã trao chứng chỉ hoàn thành khóa học cho 200 học viên, trao giấy khen và phần thưởng cho 20 học viên đạt thành tích xuất sắc trong quá trình học tập. Phát biểu bế giảng, TS. Đặng Thành Lê, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính biểu dương tinh thần cố gắng trong học tập của các học viên; cảm ơn sự giảng dạy có hiệu quả, nhiệt tình của các giảng viên Học viện và sự phối hợp có hiệu quả của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang.

Phùng Thanh Liêm

Comments are closed.