Bế mạc khóa tập huấn giảng viên giảng dạy chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp

(napa.vn) – Sáng ngày 11/3/2021, sau hơn 02 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức bế mạc khóa tập huấn giảng viên giảng dạy chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp theo hình thức trực tuyến giữa Học viện Trung tâm tại Hà Nội và 03 Phân viện tại thành phố Huế, khu vực Tây Nguyên và thành phố Hồ Chí Minh.

PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện dự và phát biểu bế mạc.

Tham dự bế mạc khóa tập huấn có các đồng chí đại diện các khoa, ban, đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện và các giảng viên cơ hữu, giảng viên kiêm chức, giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp.

1

 PGS.TS. Lương Thanh Cường bế mạc khóa tập huấn.

Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp được đặt hàng xuất bản bởi Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật, được các nhà khoa học, lãnh đạo Bộ, các vụ đánh giá cao và đã được Bộ Nội vụ phê duyệt ban hành. Khóa tập huấn giảng viên giảng dạy chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp nhằm giúp các giảng viên của Học viện cập nhật, khái quát nội dung, mục tiêu của các chuyên đề trong chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp; đồng thời giúp cho các giảng viên giảng các chuyên đề khác nhau có thể nắm được nội dung các chuyên đề của các khoa, các giảng viên khác bảo đảm tính hệ thống của chương trình và hạn chế mức độ trùng lặp nội dung các chuyên đề.

Trong thời gian diễn ra khóa tập huấn, các giảng viên đã được nghiên cứu, thảo luận 20 chuyên đề với thời lượng 45 phút mỗi chuyên đề với nhiều nội dung phong phú, hấp dẫn, như: Tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước; Xây dựng và tổ chức thực hiện pháp luật; Quản lý nhà nước về kinh tế trong bối cảnh hội nhập quốc tế; Quản lý nhà nước về an ninh phi truyền thống; Chính phủ số; Kỹ năng quản lý sự thay đổi; Kỹ năng tư duy phân tích và tư duy hệ thống…

Các giảng viên tham gia lớp tập huấn đã cùng nhau nghiên cứu các chuyên đề, tìm thêm tài liệu để mở rộng phạm vi nghiên cứu, tăng cường đối thoại, trao đổi tương tác; Tích cực trao đổi, thảo luận những vấn đề mới, khó khăn, phức tạp của chuyên đề; làm cho mỗi buổi học trên lớp không chỉ là buổi lý thuyết thuần túy một chiều mà phải là không gian đối thoại, trao đổi đa chiều.

Thay mặt lãnh đạo Học viện, PGS.TS. Lương Thanh Cường ghi nhận sự tâm huyết, trách nhiệm, lòng nhiệt thành của các giảng viên tham gia khóa tập huấn đã đầu tư sức lực, trí tuệ, kinh nghiệm cho việc tập huấn.

Căn cứ vào chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp, qua khóa tập huấn, PGS.TS. Lương Thanh Cường nhấn mạnh: Đối với giảng viên giảng dạy, một là, đề nghị thầy cô bám sát hơn mục tiêu, yêu cầu của chương trình cũng như của từng chuyên đề, bảo đảm cập nhật, cung cấp cho học viên những nội dung, kiến thức, kỹ năng phù hợp với thực tiễn và vị trí việc làm của học viên; Hai là, đầu tư thêm để có thể sử dụng tốt hơn các phương pháp giảng dạy, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình giảng dạy; Ba là, trong thiết kế chương trình là 8 tiết, trong đó có phân định thành 2 phần lý thuyết và thực hành, tuy nhiên đây là phần phân định hết sức tương đối. Do vậy, giữa phần lý thuyết và phần thảo luận thực hiện trên lớp như thế nào, lồng ghép hay tách ra làm hai, lựa chọn phương pháp giảng dạy là hoàn toàn do giảng viên quyết định, song phải bảo đảm thời lượng chuyên đề. Tức là giảng viên phải có mặt trên lớp đủ 8 tiếng.

Đối với các khoa, đề nghị đẩy mạnh hơn nữa công tác sinh hoạt chuyên môn để chia sẻ, làm rõ thêm các nội dung trong chương trình, tài liệu, phục vụ cho công tác giảng dạy. Đồng thời trong quá trình gỉang dạy, các giảng viên có những thông tin phản hồi về nội dung, chương trình, tài liệu để Học viện có thêm thông tin, tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hơn nữa chất lượng chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên cao cấp, cũng như các chương trình bồi dưỡng khác trong Học viện, qua đó góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng bồi dưỡng của Học viện.

Đối với công tác tổ chức, quản lý lớp, PGS.TS. Lương Thanh Cường đề nghị Ban Quản lý bồi dưỡng, các phân viện chủ động, sáng tạo trong việc tổ chức, quản lý lớp, bố trí lịch khoa học, hợp lý để phù hợp với điều kiện thực tiễn của Học viện cũng như điều kiện tình hình dịch bệnh Covid-19.

2Các giảng viên tham gia khóa tập huấn tại 3 Phân viện.

3Toàn cảnh bế mạc khóa tập huấn.

Như Ngọc

Comments are closed.