Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị giao ban tháng 10/2014

Sáng ngày 2/10/2014, tại phòng họp số 1 Bộ Nội vụ, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị giao ban tháng 10/2014. Đồng chí Nguyễn Thái Bình, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã chủ trì Hội nghị.

Thay mặt Lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia đồng chí Lê Như Thanh, Phó Giám đốc Thường trực Học viện đã tham gia và phát biểu tại Hội nghị. Báo cáo tổng hợp do đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Chánh Văn phòng Bộ trình bày đã nêu đầy đủ các hoạt động chính, cơ bản của Học viện Hành chính Quốc gia trong tháng qua và chỉ ra các Hoạt động của Học viện trong thời gian tới. Nhất trí với bản Báo cáo của Văn phòng Bộ, đồng chí Lê Như Thanh đã nhấn mạnh các nội dung quan trọng Học viện tập trung phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Bộ và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện trong tháng tới, đó là: Tập trung tổ chức thật tốt Hội nghị quốc tế EROPA, duyệt và đăng ký kinh phí cho đề án Chương trình, giáo trình, hoàn thiện dự thảo Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Học viện Hành chính Quốc gia, tiếp tục hoàn thiện công tác tổ chức và cán bộ, dự thảo và ban hành các quy chế làm việc.

Buổi Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp.

anh copy

TS. Lê Như Thanh phát biểu tại Hội nghị

Vũ Văn Thành

Comments are closed.