Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng

(napa.vn) Chiều ngày 02/02/2021, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo hình thức trực tuyến đến các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Lê Vĩnh Tân – Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; các đồng chí Thứ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, Triệu Văn Cường, Nguyễn Duy Thăng, Nguyễn Trọng Thừa cùng cán bộ chủ chốt các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ.

 

Toàn cảnh Hội nghị.

Về phía Học viện Hành chính Quốc gia, tại các điểm cầu trực tuyến, có TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; các Phó Giám đốc Học viện: PGS.TS. Lương Thanh Cường, TS. Nguyễn Đăng Quế và trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện.

Đại biểu dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Học viện Hành chính Quốc gia.

Được sự phân công của đồng chí Bộ trưởng, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà – Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã báo cáo khái quát về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, theo đó: Đại hội được tiến hành từ ngày 25/01 – 01/2/2021 tại Thủ đô Hà Nội và đã thành công rất tốt đẹp.

Đ ồng chí Phạm Thị Thanh Trà – Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã báo cáo khái quát kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã được tiến hành từ rất sớm, chuẩn bị rất công phu, chu đáo, kỹ lưỡng, dân chủ, bài bản, khoa học, qua nhiều lần để từng bước hoàn thiện. Nhân sự Ban Chấp hành Trung ương kỳ này được chuẩn bị rất sớm, chủ động, chặt chẽ, bài bản, bảo đảm 6 quan điểm, nguyên tắc.

Đại hội đã thực sự phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, đề cao trách nhiệm, thảo luận sôi nổi, thẳng thắn và tạo được sự thống nhất cao với các dự thảo Văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trình Đại hội. Đại hội đã thảo luận và thông qua những chủ trương, quyết sách quan trọng, có ý nghĩa định hướng tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy ý trí, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển…

Thứ trưởng nhấn mạnh, có rất nhiều vấn đề lớn liên quan trực tiếp đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ và ngành Nội vụ được thể hiện trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Các nội dung được đề cập một cách tổng quát, bao trùm, cụ thể và rõ ràng; được thể hiện từ quan điểm, mục tiêu phát triển tổng quát, 12 định hướng chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá phát triển.

Về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết tán thành với đề xuất của Đoàn Chủ tịch về số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm 200 đồng chí, trong đó có 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tiến hành phiên họp đầu tiên, bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương theo đúng Quy chế, số phiếu bầu rất tập trung.Bộ Chính trị, có 18 đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XIII, trong đó đồng chí Nguyễn Phú Trọng,Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, tái cử chức danh Tổng Bí thư khóa XIII với số phiếu tín nhiệm cao; Ban Bí thư Trung ương khoá XIII gồm một số đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và 5 đồng chí được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII, tổng số là 23 đồng chí; Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII gồm 19 đồng chí, đồng chí Trần Cẩm Tú tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

Với phương châm: “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển” Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp, mở ra một thời kỳ mới phát triển cho đất nước.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ cũng lưu ý, trong thời gian tới, Đảng bộ Bộ Nội vụ sẽ tổ chức triển khai quán triệt và thực hiện đầy đủ, chi tiết Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến các tổ chức đảng, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành Nội vụ.

(Theo quanlynhanuoc.vn)

Comments are closed.