Bộ Nội vụ tổ chức Họp báo cung cấp thông tin định kỳ và gặp mặt các phóng viên nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

(napa.vn) – Chiều ngày 18/6/2021, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Họp báo cung cấp thông tin định kỳ và gặp mặt phóng viên, biên tập viên một số cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2021).

Đồng chí Nguyễn Trọng Thừa, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì buổi Họp báo và gặp mặt.

Tham dự có đồng chí Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ – Người phát ngôn Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ Nội vụ và lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các cơ quan thông tin, báo chí của Bộ Nội vụ.

Đại diện Tạp chí Quản lý nhà nước và Cổng thông tin điện tử Học viện Hành chính Quốc gia cũng có mặt tại buổi họp báo.

IMG_5752

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa chủ trì buổi họp báo.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Bộ trưởng và các đồng chí lãnh đạo Bộ Nội vụ, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa trân trọng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới đội ngũ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài Bộ Nội vụ nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2021).

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa đánh giá, thời gian qua, sự phối hợp trong công tác thông tin, truyền thông giữa Bộ Nội vụ và các cơ quan thông tấn, báo chí có nhiều chuyển biến tích cực và hiệu quả. Các sự kiện, hoạt động của Bộ, của ngành Nội vụ luôn nhận được sự quan tâm, tham gia, đồng thuận, phản ánh kịp thời, đầy đủ, chính xác, thông tin mang tính đa chiều, tích cực của các cơ quan thông tấn, báo chí. Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ luôn chủ động cung cấp thông tin kịp thời, tạo điều kiện để các nhà báo tiếp cận thông tin chính thống một cách nhanh chóng thông qua các cuộc họp báo thường kỳ, đột xuất khi có sự kiện, vấn đề được dư luận xã hội quan tâm. Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa bày tỏ mong muốn đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài Bộ sẽ tiếp tục gắn bó, đồng hành, phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ trong việc thông tin, truyền thông chính sách, pháp luật liên quan đến các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

IMG_5756

Ông Vũ Đăng Minh – Chánh Văn phòng Bộ, Người phát ngôn Bộ Nội vụ chia sẻ thông tin với các nhà báo về kết quả công tác Quý II và kế hoạch công tác Quý III năm 2021 của Bộ Nội vụ.

Tại buổi họp báo, chia sẻ thông tin với các nhà báo về tình hình thực hiện nhiệm vụ và kết quả công tác Quý II năm 2021 của Bộ Nội vụ, đồng chí Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ – Người phát ngôn Bộ Nội vụ cho biết, trong Quý II năm 2021, Bộ Nội vụ đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao. Cụ thể, Bộ đã trình Chính phủ cho ý kiến về dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2021; Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã quyết định thành lập Ban soạn thảo xây dựng dự án Luật Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và đang triển khai xây dựng dự thảo Luật theo trình tự, thủ tục; ban hành Chương trình hành động của Bộ Nội vụ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Bộ Nội vụ đang tập trung xây dựng Đề án cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026; trình Chính phủ xem xét, phê duyệt việc ban hành Nghị quyết Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; tập trung thực hiện các nhiệm vụ của công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo phân công của Hội đồng bầu cử quốc gia và Thủ tướng Chính phủ; kịp thời báo cáo kết quả tổ chức bầu cử tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2021.

Bộ Nội vụ đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về chủ trương giao biên chế và thực hiện tinh giản biên chế năm 2022 và các năm tiếp theo; chủ động tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ về việc xem xét, cắt giảm một số văn bằng, chứng chỉ đối với công chức, viên chức. Đồng thời ban hành Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp tỉnh và tập huấn giảng viên bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026; triển khai Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc sáp nhập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội vào Học viện Hành chính Quốc gia; đã tham mưu Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê duyệt điều chỉnh địa giới hành chính của một số địa phương.

Trình Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam; dự thảo Chỉ thị về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2021 và Kế hoạch 05 năm 2021-2025 theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng đã ký Báo cáo số 07/BC-CP ngày 26/5/2021 về kết quả xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có sai phạm về tài chính – ngân sách nhà nước niên độ 2018 gửi các đại biểu Quốc hội.

Tập trung thẩm định nhân sự trình Ban Cán sự đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến trước khi bầu chức vụ chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ Nội vụ đã thống nhất với Bộ Tư pháp để thời gian trình dự thảo Nghị định về thực hiện chế độ hợp đồng lao động một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập để đưa vào Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2021.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BNV ngày 06/5/2021 Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

Kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả xử lý sai phạm trong phòng, chống dịch Covid-19 liên quan đến điểm nhóm “Hội thánh truyền giáo Phục Hưng” và công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn cả nước.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ Nội vụ tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ, đề cao tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống dịch.

Về Kế hoạch công tác Quý III năm 2021, Chánh Văn phòng Bộ – Người phát ngôn Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh cho biết, Bộ sẽ tập trung trình Quốc hội thông qua Đề án cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ khóa XV để kịp thời bố trí phương án nhân sự; tập trung bồi dưỡng đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 phù hợp với tình hình diễn biến của dịch Covid-19; trình Chính phủ xem xét ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan quản lý nhà nước về lưu trữ đáp ứng yêu cầu quản lý tập trung, thống nhất tài liệu lưu trữ điện tử”; Đề án Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài; tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính và Chỉ số cải cách hành chính năm 2020.

IMG_5772

IMG_5769

Các nhà báo đặt câu hỏi chất vấn tại buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ Nội vụ đã trả lời và làm rõ nội dung những câu hỏi của các nhà báo liên quan đến việc bỏ yêu cầu về chứng chỉ tin học, ngoại ngữ trong tiêu chuẩn đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư; thông tin sơ bộ về định hướng phương án xây dựng Đề án cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026; kiểm điểm, xem xét, xử lý kỷ luật các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc ra các nghị quyết, quyết định không đúng quy định về công tác cán bộ ở tỉnh Vĩnh Phúc; không công nhận kết quả trúng cử, không xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội đối với ông Trần Văn Nam, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương; việc đề xuất chuyển hệ cao đẳng về lại Bộ Giáo dục và Đào tạo…

Một số nhà báo cũng đề xuất, bên cạnh việc tổ chức các cuộc họp báo thường kỳ, Bộ Nội vụ cần tăng cường chia sẻ, cung cấp thông tin đến các cơ quan thông tấn, báo chí, để các cơ quan thống tấn, báo chí được tiếp cận và cung cấp những thông tin chính thống một cách nhanh chóng, nhằm tổ chức thông tin, tuyên truyền kịp thời các chính sách pháp luật liên quan đến lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, đặc biệt là những vấn đề về đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được xã hội quan tâm.

IMG_5745

Toàn cảnh buổi họp báo.

Như Ngọc – Trần Trung

Comments are closed.