Bộ trưởng Bộ Nội vụ gửi thư chúc mừng các cơ quan thông tin, báo chí và truyền thông của Bộ, ngành Nội vụ nhân 93 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam

Document_0001-1

Comments are closed.