Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà và Đoàn công tác của Bộ làm việc với Học viện Hành chính Quốc gia

(napa.vn) – Sáng ngày 16/7/2021, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Đoàn công tác của Bộ đã đến thăm và làm việc tại Học viện Hành chính Quốc gia để rà soát, triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao của Học viện.

Cùng đi với Bộ trưởng có các đồng chí: PGS.TS. Triệu Văn Cường – Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ Tổ chức biên chế, Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; ông Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ; ông Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ; ông Nguyễn Tuấn Ninh, Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng Bộ; một số công chức của Văn phòng Bộ.

Đón tiếp Bộ trưởng và Đoàn công tác của Bộ Nội vụ, về phía Học viện Hành chính Quốc gia có: TS. Đặng Xuân Hoan, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; PGS.TS. Lương Thanh Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; TS. Nguyễn Đăng Quế, Ủy viên Ban Thưởng vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; các đồng chí trong BCH Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên và các đồng chí trưởng, phó các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện.

Buổi làm việc được tổ chức trực tuyến giữa Học viện Trung tâm tại Hà Nội và các phân viện tại thành phố Hồ Chí Minh, Phân viện khu vực Tây Nguyên.

IMG_6574

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà chủ trì buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà bày tỏ sự vui mừng khi đến thăm và làm việc tại Học viện Hành chính Quốc gia, đặc biệt là sự đón tiếp nồng hậu và tình cảm mà tập thể lãnh đạo, viên chức, người lao động Học viện dành cho cá nhân Bộ trưởng cũng như các thành viên trong Đoàn công tác. Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị, trên cơ sở báo cáo của Giám đốc Học viện về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 và những kiến nghị, đề xuất, với tinh thần thẳng thắn, cởi mở, chân thành, các đại biểu sẽ tập trung làm rõ những thành tích đã đạt được, xác định những nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành nhiệm vụ năm 2021; giải đáp những thắc mắc, kiến nghị, đề xuất đồng thời xác định tư tưởng, nhận thức của viên chức, người lao động Học viện khi Chính phủ có chủ trương sáp nhập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội vào Học viện Hành chính Quốc gia.

Tại buổi làm việc, thay mặt cho Lãnh đạo Học viện, TS. Đặng Xuân Hoan nhiệt liệt chào mừng và bày tỏ sự xúc động khi Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà và Đoàn công tác của Bộ Nội vụ đã đến thăm và làm việc tại Học viện. TS. Đặng Xuân Hoan đã báo cáo về cơ cấu tổ chức, tình hình hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, một số định hướng phát triển của Học viện trong thời gian tới, những khó khăn Học viện đang gặp phải và các kiến nghị, đề xuất đối với Chính phủ, Bộ Nội vụ nhằm tạo động lực phát triển trong tương lai.

IMG_6590

TS. Đặng Xuân Hoan, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện trình bày báo cáo.

Theo Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg ngày 23/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia, Học viện Hành chính Quốc gia là đơn vị sự nghiệp công lập hạng đặc biệt, trực thuộc Bộ Nội vụ; là trung tâm quốc gia thực hiện các chức năng đào tạo, bồi dưỡng năng lực, kiến thức, kỹ năng về hành chính, về lãnh đạo, quản lý cho cán bộ, công chức, viên chức, đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học hành chính và tư vấn cho Chính phủ và Bộ Nội vụ trong lĩnh vực hành chính và quản lý nhà nước.

6 tháng đầu năm 2021 là khoảng thời gian diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Bộ Nội vụ kiện toàn chức danh Bộ trưởng, Thứ trưởng của Bộ, đồng thời trong điều kiện chịu sự tác động chung của dịch bệnh Covid-19, nhưng tập thể Học viện, các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện đã đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, phát huy nội lực, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra và đã đạt được những kết quả cụ thể, nổi bật trên các mặt công tác: Các nhiệm vụ về đào tạo, bồi dưỡng, biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng; Nhiệm vụ về đào tạo sau đại học; Nhiệm vụ về tổ chức cán bộ; Nhiệm vụ hợp tác quốc tế; Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học; Nhiệm vụ kế hoạch, tài chính, đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất; Đề án thực hiện thống nhất việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức.

Về triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới, Học viện tiếp tục:

  1. Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt các nội dung văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ trong các nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học của Học viện.
  2. Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; đào tạo sau đại học; nghiên cứu khoa học; hợp tác quốc tế và các nhiệm vụ trọng tâm khác; tổ chức đào tạo đại học ngành Quản lý nhà nước bảo đảm yêu cầu về chất lượng.
  3. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng: xây dựng cơ sở dữ liệu chương trình bồi dưỡng từ xa đối với chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương; khảo sát, biên soạn chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, ngành trung ương; biên soạn tài liệu bồi dưỡng Chính phủ điện tử cho cán bộ, công chức, viên chức.
  4. Chủ động phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ để xây dựng Đề án sáp nhập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội vào Học viện Hành chính Quốc gia báo cáo Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án và Bộ trưởng Bộ Nội vụ theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ đề ra.
  5. Xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức từ nguồn thu sự nghiệp của Học viện theo Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và số lượng người làm việc đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 812/QĐ-HCGQ ngày 14 tháng 7 năm 2021.
  6. Tiếp tục hoàn thiện công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng bảo đảm siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong học tập, tăng cường công tác quản lý; đổi mới nội dung và chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, khắc phục tình trạng lười học, ngại học của học viên, nghiên cứu sinh các lớp đào tạo sau đại học và các lớp bồi dưỡng do Học viện tổ chức.
  7. Xây dựng kế hoạch công tác khoa học vừa hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn vừa đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã được lắng nghe những ý kiến phát biểu của các đồng chí trong Ban Giám đốc: PGS.TS. Lương Thanh Cường, TS. Nguyễn Đăng Quế; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện: PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu, Chánh Văn phòng; TS. Bùi Huy Tùng, Trưởng ban Ban Quản lý bồi dưỡng; TS. Hà Quang Thanh, Quyền Giám đốc Phân viện Học viện tại thành phố Hồ Chí Minh. Ý kiến của các đại biểu đại diện lãnh đạo Học viện đều tập trung khẳng định những thành tích mà Học viện đã đạt được trong thời gian qua là nhờ sự đoàn kết, gắn bó của tập thể Học viện, cùng đồng lòng vượt qua những khó khăn chung để hoàn thành tốt những nhiệm vụ mà Chính phủ, Bộ Nội vụ giao. Đồng thời, trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn để giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đại diện lãnh đạo Học viện đã có những ý kiến kiến nghị với Bộ trưởng, với lãnh đạo các vụ chức năng thuộc Bộ về các vấn đề như: (1) Báo cáo Thủ tướng Chính phủ sớm phê duyệt Đề án thực hiện thống nhất việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức; xem xét, giao Học viện Hành chính Quốc gia thực hiện việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức; (2) Chỉ đạo, phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức theo số lượng người làm việc đã được phê duyệt theo Quyết định số 812/QĐ-HCGQ ngày 14 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; (3) Tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện đối với Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa, thay thế và bổ sung cơ sở chính của Học viện Hành chính Quốc gia; (4) Tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Học viện trong việc thu hồi đất và tài sản trên đất của Học viện đang bị Công ty Cổ phần Duy Tân chiếm giữ trái phép.; (5) Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 101/2017/NĐ-CP theo hướng nâng cao chất lượng bồi dưỡng bằng việc xây dựng các chương trình bồi dưỡng theo nhóm đối tượng, vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp…

Thực hiện Thông báo số 90/TB-VPCP ngày 03/5/2021 Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về tình hình, kết quả công việc của Bộ Nội vụ, những vấn đề, nội dung cấp bách cần giải quyết và kiến nghị, đề xuất; Công văn số 2136/BNV-VP ngày 13/6/2021 gửi các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ về việc tổ chức triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ trong việc triển khai Đề án sáp nhập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội vào Học viện Hành chính Quốc gia, tập thể lãnh đạo, viên chức, người lao động Học viện đồng thuận, ủng hộ chủ trương của Chính phủ, của Bộ Nội vụ và mong muốn Bộ trưởng quan tâm chỉ đạo để Đề án sáp nhập sớm được triển khai, tạo sự ổn định và phát triển cho hai đơn vị trong thời gian sớm nhất.

Lắng nghe ý kiến của đại điện lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia, Vụ trưởng các Vụ chức năng của Bộ Nội vụ đã phân tích, làm rõ các quy định pháp luật hiện hành và các cơ chế chính sách, chế độ đối với đơn vị sự nghiệp đặc thù hiện nay. Các đơn vị chức năng của Bộ cơ bản đồng thuận và tạo điều kiện hết mức có thể đối với những đề xuất, kiến nghị của Học viện, tạo cơ sở pháp lý cho sự phát triển của Học viện trong thời gian tới.

IMG_6678

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường, ghi nhận những kết quả công tác của tập thể Học viện Hành chính Quốc gia trong thời gian qua. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, các điều kiện thực hiện nhiệm vụ của Học viện còn có những hạn chế nhất định nhưng tập thể Học viện đã đoàn kết, phối hợp tốt, các hoạt động của Học viện đảm bảo thực hiện toàn diện, có chất lượng và hiệu quả.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia, ý kiến phát biểu của Thứ trưởng Triệu Văn Cường, ý kiến của đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ và lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện tham dự buổi làm việc, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của tập thể lãnh đạo, viên chức, người lao động Học viện Hành chính Quốc gia trong thời gian qua; đồng thời, để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của năm 2021, bên cạnh việc rà soát lại kế hoạch công tác một cách toàn diện, Bộ trưởng đề nghị Học viện cần chú trọng, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Một là, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng khi triển khai Đề án sáp nhập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội vào Học viện Hành chính Quốc gia. Mỗi viên chức, người lao động Học viện cần thay đổi tư duy, nhận thức cho phù hợp với xu thế mới.

Hai là, tập trung quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ cốt cán cho Học viện trong tương lai lâu dài; động viên viên chức, người lao động tiếp tục nâng cao trình độ để đáp ứng yêu cầu công việc; đồng thời xây dựng môi trường chính trị, văn hóa để viên chức, người lao động phát huy năng lực, công hiến cho sự phát triển của Học viện.

Ba là, tiếp tục siết chặt kỷ cương, kỷ luật, xây dựng văn hóa công sở đoàn kết, chân thành, năng động, sáng tạo.

Bốn là, tiếp tục nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với những vấn đề gắn liền với chức năng, nhiệm vụ của Học viện để áp dụng, đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; hoạt động nghiên cứu khoa học sát với thực tiễn, gắn bó với thực tiễn và trở về phục vụ thực tiễn, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của nền hành chính nhà nước.

Năm là, tiếp tục quan tâm nghiên cứu, đổi mới cơ chế tự chủ, cơ chế xã hội hóa để đổi mới hình thức đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu xã hội.

Đối với những đề xuất, kiến nghị của Học viện, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà tin tưởng, ủng hộ và giao Thứ trưởng Triệu Văn Cường, các vụ chức năng của Bộ sớm tham mưu, đề xuất lãnh đạo Bộ ban hành các văn bản phù hợp, giải quyết các vấn đề tồn đọng một cách quyết liệt, triệt để, tạo điều kiện thuận lợi để Học viện triển khai, thực hiện nhiệm vụ và sẵn sàng tâm thế tốt nhất khi Trường Đại học Nội vụ Hà Nội được sáp nhập vào Học viện. Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà tin rằng với sự đoàn kết, nhất trí cao của Đảng ủy, Ban Giám đốc và các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện, Học viện sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm và kế hoạch công tác chung năm 2021.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

20210716_142037

Tập thể Học viện tặng hoa chúc mừng Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà.

IMG_6607

TS. Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại buổi làm việc.

IMG_6616

PGS.TS. Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại buổi làm việc.

IMG_6617

PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu, Chánh Văn phòng Học viện phát biểu tại buổi làm việc.

IMG_6624

TS. Bùi Huy Tùng, Trưởng ban Ban Quản lý Bồi dưỡng phát biểu tại buổi làm việc.

IMG_6625

TS. Hà Quang Thanh, Quyền Giám đốc Phân viện Học viện tại thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi làm việc.

IMG_6629

Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh phát biểu tại buổi làm việc.

IMG_6639

Ông Nguyễn Hữu Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ phát biểu tại buổi làm việc.

IMG_6644

Ông Nguyễn Văn Lượng, Quyền Vụ trưởng Vụ Tổ chức biên chế phát biểu tại buổi làm việc.

IMG_6653

TS. Lại Đức Vượng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức phát biểu tại buổi làm việc.

IMG_6658

Bà Nguyễn Bích Thủy, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính phát biểu tại buổi làm việc.

IMG_6571

Các đại biểu tham dự theo hình thức trực tuyến.

20210716_142057

Toàn cảnh buổi làm việc.

Như Ngọc

Comments are closed.