16797914_1251427558306526_4970487256439206428_o1

PGS. TS. Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phụ trách, điều hành Học viện Hành chính Quốc gia tiếp đoàn Hiệu trưởng Trung tâm Đào tạo Hành chính công Băng-la-đét (BPATC)

Chiều 15/2/2017 PGS.TS. Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phụ trách, điều hành Học viện Hành chính Quốc gia đã chủ trì buổi tiếp và làm việc với đoàn công chức cao cấp của Chính phủ Băng-la-đét ...