Resize of m

Thí điểm thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước

(Chinhphu.vn) – Theo Quyết định quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) trong cơ quan nhà nước vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành, việc thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan n...