101

Đồng chí Lê Vĩnh Tân – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ thăm và làm việc với Cơ sở Học viện Hành chính Quốc gia khu vực miền Trung

Sáng ngày 10/12/2016, Cơ sở Học viện Hành chính Quốc gia khu vực miền Trung rất vinh dự được đón đồng chí Lê Vĩnh Tân – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đến thăm và làm việc...