SONY DSC

Học viện Hành chính Quốc gia cơ sở tại TP.HCM tổ chức “Hội diễn văn nghệ công chức, viên chức” hướng tới kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Học viện

Được sự quan tâm của Đảng ủy, Công Đoàn Bộ phận  Học viện Hành chính Quốc gia cơ sở tại TP.HCM đã tổ chức “Hội diễn văn nghệ Công chức, Viên chức” với sự tham gia của nhiều tiết mục đến từ các Tổ Côn...